Drie master-studenten van de UvA zetten de komende 5 maanden hun tanden in vragen rondom bedrijfsmatige en commerciële toepassing van proefdiervrije innovaties.  TNO en Proefdiervrij zijn de opdrachtgevers voor dit onderzoek. Bedrijfsmatige toepassing van proefdiervrije innovaties verhoogt de impact ervan.

Er worden steeds meer proefdiervrije technologieën ontwikkeld, zoals organen-op-chips, organoids, 3D-bioprinten en computermodellen. Hoe kunnen bedrijven inspelen op deze ontwikkelingen of hoe kunnen universiteiten deze innovaties naar de markt brengen?  Waar liggen de kansen en waar de obstakels? Meer inzicht in deze vragen kan proefdiervrije innovatie versnellen.

Innovatie en ondernemerschap

Binnen een project van de Tesla minor aan de Universiteit van Amsterdam kijken drie studenten naar technologische ontwikkeling in combinatie met ondernemerschap en commerciële toepassing. Proefdiervrije innovatie zal immers pas een duurzame impact hebben als het wordt toegepast bij en door bedrijven.

De vragen die in dit onderzoek aan de orde komen zijn:

  • Wat zijn technologieën die aantoonbaar bijdragen aan vervanging of vermindering van proefdiergebruik? Denk hierbij aan bijvoorbeeld in vitro methoden, computertechnieken en vroeg-klinisch onderzoek.
  • Welke proefdiervrije technologieën hebben zich de laatste jaren zodanig ontwikkeld dat deze door bedrijven commercieel worden aangeboden? Denk aan bijvoorbeeld technische start-ups en contractlaboratoria.
  • Hoe zien de waardeketens eruit waarbinnen proefdiervrije innovaties hun plaats hebben of krijgen?
  • Wat zijn de obstakels binnen de waardeketen van proefdiervrije innovaties?
  • Hoe zal de commerciële omvang van proefdiervrije innovaties, en de gerelateerde werkgelegenheid, zich de komende 10 jaar ontwikkelen? Wat zijn belangrijke invloeden hierop (bijvoorbeeld wetgeving, technologische doorbraken, stimulering ondernemerschap)
  • Hoe verhoudt de situatie in Nederland zich met die van andere landen betreffende economische activiteiten op het gebied van proefdiervrije innovaties?

Inzicht in deze vraagstukken kan wezenlijk bijdragen aan een brede toepassing en wellicht versnelling van proefdiervrije innovaties. Medio juli presenteren de studenten Lara Janssen, Rebecca Geiselmann en Lonneke Schrijver hun eindverslag.