Missie

Wij streven naar een wereld zonder proefdieren. Door middel van het bundelen van krachten met partners uit de wetenschap, politiek, bedrijfsleven en maatschappij, bouwen we samen aan dit ideaal. Wij vinden het belangrijk om gezamenlijk over oplossingen na te denken en willen wetenschappers, ondernemers en de overheid helpen bij de ontwikkeling van innovatief onderzoek zonder het gebruik van dieren. Wij zien samenwerking als de sleutel tot succes.

 

Fonds Proefdiervrij onderzoek

Een van de belangrijkste manieren om ons doel te bereiken, is het financieren van proefdiervrij onderzoek. Dat doen we met behulp van ons Fonds Proefdiervrij Onderzoek.  Dit fonds is in 2009 opgezet in samenwerking met ZonMw, de organisatie die staat voor gezondheidsonderzoek en zorgvernieuwing in Nederland. Sinds de start van dit fonds hebben wij in verschillende proefdiervrije onderzoeken geïnvesteerd die niet alleen beter zijn voor de proefdieren, maar ook voor de mens. Wat wij willen, is een wetenschap gebaseerd op menselijke cellen en weefsels: innovatieve technieken die het gebruik van proefdieren overbodig maken. We hebben de wetenschap nodig om proefdieren te vervangen. Alleen door samen te werken en de wetenschap te stimuleren kunnen we de gewenste impact creëren.

Help mee!

We krijgen geen financiële ondersteuning van de overheid en zijn daarom afhankelijk van onze donateurs. Alleen samen kunnen we nieuw proefdiervrij onderzoek financieren. Onderzoek is kostbaar. Wij investeren graag in projecten van briljante onderzoekers die proefdieren gaan vervangen. Maar wij kunnen dit alleen met jouw hulp! Help mee en word donateur voor een wereld zonder proefdieren.

Verder lezen

Wij willen een breed maatschappelijk draagvlak creëren voor ons werk gebaseerd op bepaalde gedragscodes.

Meer informatie:
Groeiplan 2015-2020
Groeiplan 2020-2025
Onze statuten