Robert Passier doet samen met zijn team mee aan de Venture Challenge 2018. Met zijn proefdiervrije bedrijf River Biomedics doet hij een gooi naar de overwinning. Wat doet een wetenschapper met een bedrijf? Wij vroegen Robert deze vraag in een blog over zijn deelname te beantwoorden.  

Een bedrijf starten, een goed idee?

Toen ik mijn carrière begon als onderzoeker dacht ik niet meteen aan het opstarten van een bedrijf. Ik denk dat dit geldt voor de meerderheid van de onderzoekers. Sterker nog, ten tijde van mijn opleiding als onderzoeker in de jaren negentig werd er laatdunkend gedacht over een mogelijke overstap van de Universiteit naar het bedrijfsleven. Dat ligt tegenwoordig heel anders. Samenwerkingen tussen de universiteiten en het bedrijfsleven worden door de overheid en de Europese Unie gestimuleerd en gefinancierd. Dat is belangrijk, omdat nieuwe ideeën en bevindingen makkelijker hun weg kunnen vinden naar de maatschappij. Het is namelijk niet zo vanzelfsprekend dat een innovatie verder doorontwikkeld wordt. In het geval van nieuwe technieken en methodes die voor preklinisch onderzoek ontwikkeld zijn, is het voor universitaire groepen vaak niet interessant (uit zowel wetenschappelijk, als financieel oogpunt) om deze verder te optimaliseren en te valideren, terwijl het voor de farmaceutische industrie vaak te vroeg is om het te gebruiken voor preklinisch onderzoek, met het risico dat het onderzoek belandt in de zogenaamde “valley of death”. Het opstarten van een bedrijf kan dan een uitkomst bieden.

Een idee voor een startup… en dan?

Ons idee is om menselijke 3D hartmodellen te ontwikkelen voor het ontdekken en testen van nieuwe medicijnen voor de behandeling van hart- en vaatziekten. Door gebruik te maken van onze kennis om menselijke stamcellen om te zetten naar hartcellen in combinatie met engineering technologie kunnen we als het ware 3D mini-hartjes ontwikkelen. Op dit moment worden voor de ontwikkeling van nieuwe medicijnen proefdieren gebruikt. Echter, door de verschillen tussen mens en dier, blijken medicijnen veelal niet werkzaam te zijn of neveneffecten te veroorzaken. Wij denken dat we de oplossing kunnen bieden door het gebruik van menselijk 3D hartmodellen, waarin we de meest belangrijke aspecten van hartfunctie – waaronder zelfs het uitpompen van bloed – kunnen meten.

Op dit moment worden voor de ontwikkeling van nieuwe medicijnen proefdieren gebruikt. Echter, door de verschillen tussen mens en dier, blijken medicijnen veelal niet werkzaam te zijn of neveneffecten te veroorzaken.

Eén van de mogelijkheden is zelf een startup te beginnen om je technologie verder te ontwikkelen voor commerciële doeleinden. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Waar begin je? Hoe pak je zoiets aan? Onderzoekers worden namelijk niet als ondernemers opgeleid. In mijn geval begon het bij de overtuiging dat je als team met dezelfde passie en toewijding kunt werken aan een nieuwe uitdaging met een gemeenschappelijk doel: het maken van menselijke hartmodellen voor de ontwikkeling van hartmedicijnen. Want één ding is duidelijk, dit kan je niet alleen. Een idee wordt normaal gesproken getest en uitgewerkt in het lab, zodat uiteindelijk een proof-of-concept ontwikkeld wordt om anderen te kunnen overtuigen van de toegevoegde waarde van je technologie of methode.

Voor het opstarten van een bedrijf is het een enorm voordeel als de onderzoeker in kwestie beschikt over een creatieve ondernemersgeest. In dit geval is dat Marcelo Ribeiro, een postdoc onderzoeker die in 2016 met me meekwam naar de Universiteit Twente (UT). Daarnaast is het fijn dat de UT volledige ondersteuning geeft aan het ondernemerschap. Valorisatie – het benutten van wetenschappelijke kennis voor maatschappelijke en economische doeleinden – is dan ook één van de kerntaken van de UT.

De Venture Challenge: van idee naar bedrijfsplan

Een goed idee, een gemotiveerd team en universitaire ondersteuning is nog maar het begin van het starten van een bedrijf. We besloten om met onze startup River BioMedics mee te doen aan de Venture Challenge, waar je in een periode van 8 weken onder intensieve begeleiding een idee of innovatie verder uitwerkt tot een solide business case. Ons team bestaat uit 3 personen: Marcelo Ribeiro, Lisanne Blauw en ikzelf. In totaal zijn 6 teams geselecteerd die mee kunnen doen aan de Venture Challenge. In de eerste workshop van drie dagen merk je al snel of je idee voor de startup levensvatbaar is, en belangrijker nog, of je als team naar elkaar kunt groeien en het eens kan worden over de te volgen strategie. Het format van de workshop helpt daar enorm bij; je zit namelijk 2 keer 3 dagen bij elkaar, waarbij je in verschillende sessies belangrijke aspecten voor het starten van een bedrijf bediscussieert. Tijdens deze gehele periode word je geweldig gecoacht door Math Kohnen en Chretien Herben, die de Venture Challenge voor de 20e keer organiseren en al heel wat beginnende startups op weg hebben geholpen naar een succesvolle onderneming. Het participeren aan de Venture Challenge is een fantastische en inspirerende ervaring en een aanrader voor elk team met het idee een bedrijf op te starten in Life Sciences & Health!

And the winner is…

Zoals de naam al aangeeft zit er ook een competitief element in de Venture Challenge. Van de 6 deelnemende teams zal er 1 team naar huis gaan met een geldprijs van €25.000,-.  De winnaar wordt 29 november bekend gemaakt tijdens de Dutch Life Sciences conference in Corpus in Leiden. Natuurlijk willen wij net als elk ander team winnen, zodat je met je startup een vliegende start kan maken. Maar de belangrijkste winst voor mij is, dat je als team een veel helderder beeld hebt gekregen van de mogelijkheden en het bedrijfsplan van je startup. Dat klinkt misschien clichématig, maar dat meen ik echt. Je ziet dit ook terug bij de andere teams; elk team heeft in deze periode enorme progressie gemaakt.

Proefdiervrij steunt ons onderzoek al jaren en daar zijn we natuurlijk erg blij mee. We merken dat er steeds meer mogelijkheden zijn om ons onderzoek uit te voeren en daar speelt Proefdiervrij een belangrijke rol in. Met River BioMedics zien we de mogelijkheid onze innovaties naar de markt te brengen om uiteindelijk veiligere en effectievere medicijnen te ontwikkelen voor de behandeling van patiënten met hart- en vaatziekten. Ongetwijfeld zal dit proces gepaard gaan met pieken en dalen, maar we hopen met River BioMedics een bijdrage te kunnen leveren om de “valley of death” te kunnen overbruggen. Hopelijk kunnen we beginnen met een “piek” op 29 november.

Donateurs van Proefdiervrij, bedankt voor jullie steun!

Robert Passier

Proefdiervrij onderzoeker Robert Passier in zijn lab