Wat fantastisch dat je donateur bent!

We stellen je betrokkenheid bij de proefdieren zeer op prijs. Door jouw bijdrage kunnen we investeren in proefdiervrij onderzoek. Zo streven we naar betere resultaten voor mens én dier. Samen met jou bouwen we aan een duurzame toekomst zonder het gebruik van proefdieren. Bedankt!

Debby Weijers
Algemeen Directeur

Onze toekomstplannen

Proefdiervrij ziet zichzelf als de motor achter de ontwikkeling van proefdiervrij onderzoek. De wereld van de wetenschap en technologie ontwikkelt zich razendsnel en nu is het het juiste moment om extra vaart te zetten achter een proefdiervrije wetenschap.

Beter hartonderzoek –zonder proefdieren

Geweldig nieuws voor de proefdieren! Prof. Robert Passier werkt aan een proefdiervrij model om kankermedicijnen te testen op bijwerkingen op het hart. Tot nu toe waren er, onder andere, honden nodig voor dit soort onderzoek. Met dit nieuwe model wordt dat verleden tijd! Écht goed nieuws dus -niet alleen voor de proefdieren, maar ook voor patiënten. Dit onderzoek geeft namelijk ook zicht op een betere behandeling voor mensen met kanker. Wil jij ervoor zorgen dat model er komt? Help dan mee!

Even voorstellen

Prof. Robert Passier

Prof. Robert Passier

Hoogleraar, UTwente

‘Proefdiervrij onderzoek is een win-win situatie: proefdieren worden vervangen én de resultaten van het onderzoek zijn van hogere kwaliteit.’

Marja Zuidgeest

Marja Zuidgeest

Oud-directeur, Proefdiervrij

“’Kanker is een vreselijke ziekte waar helaas veel mensen mee in aanraking komen. Daarom zijn wij trots om samen te werken met prof. Robert Passier. Zijn model is niet alleen volledig proefdiervrij, maar speelt ook een belangrijke rol in de ontwikkeling van veiligere kankermedicijnen!”’

Meer over dit project

Proefdiervrij kankeronderzoek

Er gebeurt veel op het gebied van kankeronderzoek, ook als het gaat om onderzoek naar de bijwerkingen van kankermedicijnen. Want je zult maar ziek zijn en nog zieker worden van de medicatie die je krijgt! Prof. Robert Passier begon in 2014 met de ontwikkeling van een revolutionair nieuw onderzoeksmodel naar bijwerkingen van kankermedicijnen op het hart. Revolutionair: omdat het betere resultaten geeft. Én omdat er geen proefdieren voor nodig zijn.

Beter onderzoek naar bijwerkingen

Om de bijwerkingen van kankermedicijnen op een menselijk hart te kunnen testen is het onzinnig om proefdieren te gebruiken. Dieren zijn namelijk geen mensen en de resultaten die verkregen worden uit dierproeven zijn niet altijd te vertalen naar de mens. Daarom werkt prof. Passier aan de ontwikkeling van een onderzoeksmodel dat opgebouwd is uit hartspiercellen. Deze hartspiercellen zijn opgekweekt uit menselijke stamcellen en bevatten de individuele eigenschappen van een patiënt. Met dit model kan voor elke individuele kankerpatiënt bepaald worden welk medicijn het meest veilig en effectief is voor de patiënt.

Help mee

Het onderzoeksmodel van prof. Passier is niet alleen goed voor proefdieren maar ook voor mensen. Als het model straks breed wordt gebruikt, hoeven duizenden dieren niet meer te lijden in laboratoria. Om dit te realiseren moeten we er samen voor zorgen dat dit onderzoeksmodel verder ontwikkeld wordt. Draag daarom bij aan dit onderzoek en red proefdieren!

FAQ

Waarom doet men nog dierproeven als de resultaten niet goed zijn?

Al decennia lang doet men dierproeven om de veiligheid van medicijnen aan te tonen. Het besef dat het hier om een schijnveiligheid gaat begint echter door te dringen. Daarom is onderzoek zoals dat van prof. Passier zo belangrijk. Hij werkt aan het bewijs dat zijn proefdiervrije model betere resultaten geeft. Daarmee biedt hij een reëel proefdiervrij alternatief.

Welke dieren worden/werden gebruikt in hartonderzoek?

Voor het onderzoek naar de (negatieve) effecten van anti-kankermedicijnen op het hart, worden meerdere diersoorten gebruikt, zoals knaagdieren (muizen en ratten), konijnen en honden. Het hart van een hond is ongeveer even groot als dat van een mens en daarom wordt dit dier vaak gebruikt in hartonderzoek.

Wat doen jullie als het project niet slaagt?

De verwachtingen voor dit project zijn hoog, dat hebben eerdere fases wel aangetoond. Maar de uitkomsten van onderzoek zijn natuurlijk nooit 100% zeker. Het is mogelijk dat aannames van de onderzoeker niet kloppen, maar ook dat levert belangrijke informatie op. Dit zou zelfs kunnen leiden tot andere nieuwe proefdiervrije modellen! We houden je natuurlijk op de hoogte van de voortgang.

Wat vinden jullie, mag je eigenlijk wel stamcellen gebruiken?

Over stamcellen zijn in het verleden morele discussies gevoerd die vooral draaiden om de herkomst van de cellen. De eerste stamcellen waren namelijk nog afkomstig van embryo’s. De Japanner Shinya Yamanaka ontdekte dat je stamcellen kunt `maken’ van volwassen cellen, bijvoorbeeld huidcellen. Die kunnen gewoon afkomstig zijn van levende mensen. Dat is de techniek die prof. Passier gebruikt voor zijn onderzoek.

Aan welke instelling is prof. Robert Passier verbonden?

Prof. Robert Passier is dit onderzoek begonnen bij het Leids Universitair Medisch Centrum. Sinds begin 2015 heeft hij ook een deeltijd aanstelling als hoogleraar bij de TU Twente. Daarmee wordt de multidisciplinaire samenwerking tussen wetenschap en technologie versterkt.

De onderzoeker aan het woord

Prof. Robert Passier
Prof. Robert Passier
Hoogleraar, UTwente

Fascinatie voor onderzoek

Als assistent in opleiding (AIO) werd mij de mogelijkheid geboden om onderzoek te doen naar hart- en vaatziekten. Omdat deze aandoeningen veel voorkomen in mijn familie, lag daar echt mijn fascinatie. Het huidige project is een combinatie van onderzoek naar hart- en vaatziekten en kanker. Mijn moeder heeft zelf kanker gehad, dus kan je je voorstellen dat ik nu dubbel gedreven ben.

Kweken van hartspiercellen uit stamcellen

We zijn nu in staat om uit stamcellen hartspiercellen te kweken, waarop we medicijnen kunnen testen. Het ontwikkelde hartspiermodel moet zichzelf nu bewijzen. Het onderzoeksteam analyseert of het model nauwkeurige resultaten geeft, met zo min mogelijk afwijkingen. Samen met mijn onderzoeksteam ga ik op zoek naar aanwijzingen in de hartspiercellen waarmee we mogelijk vooraf kunnen voorspellen of bij gebruik van een kankermedicijn al dan niet bijwerkingen aan het hart optreden.

Stimuleren van proefdiervrij onderzoek

Steeds meer wetenschappers willen samen zoeken naar verbeteringen en staan open voor de discussie rondom proefdiervrij onderzoek. Ik zie het als een belangrijke taak van wetenschappers om zich bezig te houden met actuele maatschappelijke discussies. Steeds vaker blijkt dat proefdiervrije methoden betere en veiligere resultaten geven. Het is een win-win situatie; proefdieren worden vervangen en de resultaten van het onderzoek zijn van hogere kwaliteit.

Samenwerken met Proefdiervrij

In 2013 deed Proefdiervrij een oproep aan haar donateurs om een deel van mijn onderzoek te financieren. Dat dit zo’n groot succes zou worden, had ik niet verwacht. Het was enorm stimulerend om te merken dat onder de achterban van Proefdiervrij zo’n grote betrokkenheid leeft met mijn onderzoek. Dat was echt hartverwarmend. Ik hoop dat de donateurs ook nu via de crowdfunding-actie hun betrokkenheid tonen!

Funders

Anoniem € 5

Voor een wereld zonder proefdieren

word donateur of doneer eenmalig