Elke twee jaar reikt het Willy van Heumenfonds een prijs uit aan een persoon of organisatie die zich inzet voor proefdiervrij onderzoek. Met trots delen wij mee dat de door ons genomineerde onderzoeker Remco Westerink dit jaar de prijs heeft gewonnen!

Jaarlijks worden honderdduizenden proefdieren gebruikt in hersenonderzoek. Toxicoloog Remco Westerink bewijst dat het anders kan.

Samen met zijn collega’s ontwikkelde Remco een proefdiervrij alternatief op hersenonderzoek. Door menselijke stamcellen te gebruiken, worden menselijke hersencellen gekweekt op een printplaat. Deze ‘minibreintjes’ kunnen vervolgens veranderingen in hersenactiviteit meten. Dat verdient een prijs!

Remco: “De Willy van Heumenprijs is een geweldige beloning voor onze inspanningen van de afgelopen 10 jaar om tot betrouwbare, proefdiervrije neurotoxiciteitstesten te komen. Deze menselijke celmodellen zijn een belangrijke stap in de ontwikkeling van proefdiervrij onderzoek.”

Remco Westerink

Model is divers én betrouwbaar

Remco’s minibreintjes zijn bijzonder. Veel hersenonderzoek richt zich op de schade die dode hersencellen aanrichten aan het brein, maar Remco’s onderzoek pakt het anders aan. Zijn model focust zich op wat gebeurt voordat de beschadigde hersencel afsterft. Hierdoor is het model ook relevanter voor bijvoorbeeld Alzheimer onderzoek.

Het model kan ook realistisch laten zien hoe stoffen hersencellen beïnvloeden. In een echt lichaam worden stoffen ingenomen via bijvoorbeeld medicijnen of ademhaling. Deze zogenoemde blootstellingsroutes worden meegenomen in het onderzoek van Remco. Zo zorgt het minibreintje voor een betere voorspelling van de werkelijkheid. En dat zonder proefdieren!

Uitreiking

De Willy van Heumenprijs wordt op donderdag 28 november uitgereikt tijdens het congres Transitie Proefdiervrije Innovaties (TPI) in Utrecht. Het TPI is een samenwerkingsverband van 10 partijen waar ook wij bij zijn aangesloten! Samen met de andere partijen praten en beslissen we mee over de transitie naar een proefdiervrije wereld.

Bronvermelding: Universiteit Utrecht