Liefde voor dieren, dat is wat ons bindt. Helaas zullen we ooit in de (hopelijk) verre toekomst afscheid moeten nemen van het hier en nu. Maar de liefde voor dieren kunnen we voortzetten ook na onze dood. Door Proefdiervrij op te nemen in je testament investeer je in een toekomst zonder proefdieren. De giften die wij ontvangen via een testament – groot of klein – zijn van onschatbare waarde. Proefdieren vervangen in wetenschappelijk onderzoek heeft tijd nodig. Inkomsten uit nalatenschappen zijn hiervoor van structureel belang.

Proefdiervrij opnemen in je testament

In een testament kun je vastleggen aan wie je wilt nalaten of aan wie je een legaat wilt nalaten. Ook kun je vastleggen wie de erfenisafhandeling zal verzorgen (de executeur). Een notaris kan je voorkeuren en wensen vastleggen in een testament. Door Proefdiervrij op te nemen in je testament zorg je ervoor dat ook na je overlijden de ontwikkeling van proefdiervrij onderzoek doorgaat.

nalaten

Legaat of erfstelling

Je kunt Proefdiervrij als begunstigde opnemen in je testament. Er zijn twee mogelijkheden.

  • Erfstelling: Proefdiervrij wordt (mede)-erfgenaam en ontvangt (een deel van) het bezit uit je nalatenschap. Na aftrek van alle kosten gaan de bezittingen die overblijven naar degene(n) die je in je testament hebt opgenomen volgens de door jou vastgestelde verhouding.
  • Legaat: Proefdiervrij wordt legataris en ontvangt een percentage van de nalatenschap, een specifiek geldbedrag of een bepaald bezit uit de nalatenschap.

Een belangrijk verschil tussen erfgenaam en legatarissen is dat een legataris niet aansprakelijk is voor eventuele schulden uit een erfenis.

Vruchtgebruik of codicil

Daarnaast zijn er nog andere opties die je kan opnemen in een testament. Zo kan je laten opnemen dat Proefdiervrij bepaalde bezittingen erft, maar dat je partner het vruchtgebruik heeft. De vruchtgebruiker heeft recht op het gebruik van bepaalde goederen, denk bijvoorbeeld aan een huis, maar het eigendom van die goederen behoort toe aan de hoofdgerechtigde. Het gebruik kan vastgelegd worden voor een bepaalde termijn of tot na het overlijden van de partner. Ook zou je kunnen kiezen voor een codicil. Een codicil kan je zonder tussenkomst van een notaris opstellen. Dat betekent wel dat er beperkingen zijn, zo kan je alleen een beperkt aantal goederen een bestemming geven na je overlijden denk hierbij aan kleding, sieraden of boeken.

Regel jouw nalatenschap eenvoudig online

Denk je erover om een legaat aan ons na te laten? Of wil je Proefdiervrij benoemen als erfgenaam? Wij werken samen met NuNotariaat. Daar regel je eenvoudig online, voor een vast laag bedrag en in jouw eigen tempo een testament. Ontdek hoe het werkt op www.nunotariaat.nl

 

Wat gebeurt er met mijn nalatenschap?

100 % van je nalatenschap gaat naar de proefdieren. Wij betalen namelijk geen successierechten, omdat wij bij de belastingdienst zijn aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Zodoende wordt al het geld van een legaat of erfstelling gebruikt voor de vervanging van proefdieren.

 

anbi_fc

 

Neem contact met ons op

Dit is slechts een korte schets van de mogelijkheden, maar we vertellen je graag meer! Dat kan per telefoon of persoonlijk bij ons op kantoor of bij je thuis. Neem voor meer informatie contact op met onze relatiemanager Els Jonkers op telefoonnummer 070 3062468 of stuur een mail naar