Het is voor het eerst in de geschiedenis dat wij zo nauw samenwerken met een goed doel gericht op de gezondheid van de mens. Gezondheidsfondsen financieren vaak onderzoek waarbij proefdieren gebruikt worden. Samenwerken is dus heel belangrijk als wij op grote schaal proefdieren willen vervangen.

De Nederlandse Brandwonden Stichting is het eerste fonds dat hardop uitspreekt geen proefdieren meer te gebruiken. Zij hebben expliciet in het beleid opgenomen om te investeren in innovatief proefdiervrij onderzoek als kwalitatief betere onderzoeksmethode. Dit sluit naadloos aan op onze eigen missie. Door onze krachten te bundelen, kunnen we samen veel bereiken.

logo brandwondenstichting

In de onderstaande video gaan wij in gesprek met Carine van Schie, onderzoekscoördinator bij de (Nederlandse) Brandwonden Stichting. Kijk gauw verder en kom alles te weten over deze gloednieuwe samenwerking.

 

Carine van Schie zegt hierover:
‘Wij hopen dat we met deze samenwerking een impuls geven aan de transitie naar proefdiervrij onderzoek als kwalitatief beter onderzoek. En we hopen door samen te werken een breder publiek te bereiken met onze boodschap. Samen met Proefdiervrij willen wij extra vaart zetten achter nieuwe ontwikkelingen in de medische wereld.’

Visie van de Nederlandse Brandwonden Stichting

De Nederlandse Brandwonden Stichting richt zich op drie inhoudelijke doelen.

  1. Het voorkomen van brandwonden. Om brandwonden te voorkomen worden verschillende preventiecampagnes ingezet.
  2. Het verbeteren van brandwondenbehandeling. Door de behandeling te verbeteren willen zij het leed van brandwondenpatiënten verminderen.
  3. Een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven bereiken voor brandwondenpatiënten.

Proefdieren in brandwondenonderzoek

Ernstige brandwonden zijn vreselijk en de genezing ervan verloopt vaak moeizaam. Door het littekenweefsel zit de huid soms zo strak, dat het voor patiënten moeilijk is om te bewegen. Internationaal onderzoek naar het herstelvermogen van de huid gebeurt tot nu toe meestal met de inzet van proefdieren. Bij hen worden dan eerst brandwonden gemaakt. Maar mensen hebben een heel andere huid dan bijvoorbeeld konijnen, varkens of honden.

Brandwonden Stichting = proefdiervrij

Echter het onderzoek dat de Brandenwonden Stichting financiert is sinds enige tijd proefdiervrij. Zo geeft Carine aan ‘Het merendeel wordt uitgevoerd bij patiënten of op huidmodellen. Sinds kort staat onderzoek zonder proefdieren officieel in ons beleid en daar ben ik trots op.’

Waardevolle samenwerking

Jullie kennen onze insteek: wij steunen alleen de meest veelbelovende, baanbrekende initiatieven. Wij zien in de samenwerken met de Nederlandse Brandwonden Stichting goede mogelijkheden om samen onderzoek zonder proefdieren te financieren. Op deze manier kunnen we op een veel grotere schaal proefdieren vervangen. Een onmisbare bouwsteen voor een toekomst zonder proefdieren.

Wiskundig onderzoek

Het wiskundige onderzoek van Fred Vermolen is het eerste project dat wij samen financieren. Hier lees je er meer over.