Gistermiddag vond het Verlengd Algemeen Overleg Dierproeven plaats in de Tweede Kamer. Tijdens dit overleg bespraken Tweede Kamerleden welke stappen gezet gaan worden naar aanleiding van het Algemeen Overleg (AO) van 2 maart jongstleden. Staatssecretaris Martijn van Dam (ministerie Economische Zaken) reageerde hierbij op de voorgestelde moties van vijf politieke partijen.

We kunnen spreken van een stap in de goede richting. Al eerder, tijdens het AO, werd met instemming gereageerd op het voornemen dat Nederland koploper moet worden in innovatief proefdiervrij onderzoek. Dat dit voornemen serieus wordt genomen blijkt uit het feit dat het voorstel voor een stappenplan proefdiervrij onderzoek is omarmd door de staatssecretaris.

De ontwikkeling van innovatief proefdiervrij onderzoek is een speerpunt in het beleid van Proefdiervrij. Proefdiervrij is blij met het feit dat staatssecretaris Van Dam dit onderwerp serieus neemt en wil dat wordt gekeken naar mogelijkheden om nieuw onderzoek te stimuleren. We zijn optimistisch en zullen ons steentje bijdragen aan de voortgang.

Ook het apencentrum BPRC was onderwerp van gesprek. Er zal worden gestudeerd op de mogelijkheid om te komen tot een afbouw van het apencentrum.

Volgende week zal de Tweede Kamer stemmen over bovengenoemde onderwerpen. Dan wordt duidelijk of de ontwikkeling van nieuw proefdiervrij onderzoek kamerbreed gedragen wordt. Voor meerdere kamerleden is nu al duidelijk dat proefdiervrij onderzoek beter is voor dier én mens.