In dit Privacy Statement kun je lezen hoe Stichting Proefdiervrij met jouw gegevens omgaat. Wij vinden het erg belangrijk dat de gegevens van onze donateurs, toekomstige donateurs, bezoekers van de website en alle geïnteresseerden met uiterste zorgvuldigheid worden verwerkt en beveiligd.  

 

Wet Bescherming Persoonsgegevens

De regels over het beschermen van jouw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd. Proefdiervrij is dan ook bij de AP aangemeld als een goed doel dat persoonsgegevens verwerkt. Wij staan geregistreerd onder nummer: m1457138

 

Gegevens beveiligen

Stichting Proefdiervrij draagt op twee manieren zorg voor het beveiligingen van jouw gegevens. Als eerste hebben we onze database (het systeem waarin de persoonsgegevens worden opgeslagen) en server beveiligd. Ten tweede hebben alleen medewerkers die vanuit hun functie bevoegd zijn tot het verwerken van persoonsgegevens toegang tot de database. Op deze manier waarborgen wij de veiligheid van jouw gegevens.

 

Gegevens vastleggen

Wanneer je contact met ons hebt, leggen wij de door jou opgegeven gegevens vast. Het kan hier gaan om telefonisch contact of per mail. Maar ook wanneer je het contactformulier invult of aangeeft de nieuwsbrief te willen ontvangen. Daarnaast leggen we ook gegevens vast wanneer je aangeeft een donatie te willen doen of als je een product uit onze webshop koopt.

Naast onlinecontact kan het ook voorkomen dat je ons op straat, op evenementen of aan de voordeur treft. Wanneer je besluit donateur te worden of wanneer je besluit in contact te blijven met Proefdiervrij dan worden de door jou opgegeven gegevens vastgelegd.

 

Doeleinden gegevens verwerken

Stichting Proefdiervrij verwerkt jouw gegevens voor de donateursadministratie, het informeren over projecten, eigen fondsenwervende activiteiten en om de overige dienstverlening uit te voeren. Jouw persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële of andere doeleinden.

 

Nieuwsbrief

Wanneer je als donateur, proefdiervrijwilliger, webshopklant of bezoeker van de website je mailadres aan Stichting Proefdiervrij verstrekt, wordt je per mail op de hoogte gehouden over de activiteiten van Proefdiervrij. Mocht je deze e-mails niet meer willen ontvangen dan kan je je onderaan de mail afmelden via de afmeldlink. Ook kan je ons hierover altijd per telefoon of per e-mail bereiken.

 

Cookiebeleid

Via deze link kom je bij onze cookiebeleid.

 

Recht van verzet

Mocht je het ontvangen van informatie of fondsenwervende activiteiten niet op prijsstellen dan kun je contact met ons opnemen:
Contactgegevens:
Stichting Proefdiervrij
Groot Hertoginnelaan 201
2517 ES Den Haag
070 – 306 24 68 (ma t/m vrij van 9.00 tot 17.00 uur)
Info@proefdiervrij.nl

 

Recht op inzage, correctie, dataportabiliteit en verwijdering

Wanneer je donateur van Proefdiervrij bent, heb je recht op inzage van jouw persoonlijke gegevens. Ook heb je als donateur het recht om een bewerkbare export van jouw gegevens op te vragen. Dit is het recht op dataportabiliteit. Ook is het mogelijk om gegevens te laten verwijderen. Door een schriftelijk verzoek in te dienen, kun je gebruik maken van deze rechten. Je kunt dit verzoek richten aan onze medewerker Angela van Aart-Naber. Proefdiervrij zal binnen vier weken op je verzoek reageren. Mocht het zo zijn dat jouw persoonlijke gegevens onjuistheden bevatten dan kan je deze gegevens laten wijzigen. Je vindt ons adres onder het kopje ‘Recht van verzet’.

 

Wijzigingen

  • Stichting Proefdiervrij behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy-statement. Controleer daarom met enige regelmaat deze pagina voor de laatste versie van het privacy-statement.
  • Op dit privacy statement is het Nederlands recht van toepassing
  • Websites buiten Proefdiervrij waarnaar gelinkt wordt, hebben een ander privacy statement