Onderzoeksinsituut Triskelion (voorheen onderdeel van TNO), stopt volledig met het uitvoeren van dierproeven. Het bedrijf heeft zijn vergunning om deze proeven te doen, opgezegd. Triskelion zegt de dierproeven niet langer nodig te hebben en focust volledig op proefdiervrije innovaties zoals het door hen ontwikkelende maag-darmmodel TIM.

Aanleiding voor de opzegging is een aanstaande verhuizing. Triskelion gaat volgend jaar verhuizen en in de voorbereiding daarop kwam de vraag aan de orde of op de nieuwe locatie ook weer ruimte moet zijn voor proefdieren. In alle afwegingen heeft Triskelion besloten af te zien van verder proefdieronderzoek.

Proefdiervrije methoden hebben de toekomst

“Bij een verhuizing kijk je naar de toekomst en probeer je in te spelen op toekomstige ontwikkelingen”, aldus John Kroon, directeur van Triskelion. “Proefdiervrije methoden worden steeds beter en de industrie dringt er ook steeds meer op aan. Voor ons bedrijf zien we daarom meer toekomst in moderne proefdiervrije technieken dan in de traditionele dierproef.  Wat niet wegneemt dat andere bedrijven die ander onderzoek doen, bijvoorbeeld toxicologisch, nog wel zijn aangewezen op de dierproef”, benadrukt Kroon.

Onderzoek van lange adem

Het onderzoeksmodel TIM richt zich met name op de afbraak van voedingsstoffen en medicijnen om te voorspellen of stoffen beschikbaar komen voor opname in de bloedbaan. TNO startte 25 jaar geleden met de ontwikkeling van maag-darmmodellen voor dit type onderzoek. Nu is het model zo goed geworden dat de voorspellende waarde boven de 80% procent ligt.

Proefdiervrij model voorspelt beter dan dierproef

Dit betekent dat TIM in meer dan 80% procent van alle geteste stoffen correct voorspelt hoe de stof zich in een menselijk lichaam zou gedragen. Dit percentage is veel hoger dan het percentage dat gehaald wordt bij een dierproef. “Voor dit type onderzoek zou de proefdiervrije techniek leidend moeten zijn”, vindt Kroon.

Volgens hem is de komende opdracht dan ook: “het overtuigen van regelgevende autoriteiten om deze modellen op te nemen in de richtlijnen voor het toelaten van nieuwe medicijnen. Farmaceuten zijn dan verplicht om deze technieken te gebruiken in plaats van proefdieronderzoek. Dan kan TIM echt een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van dierproeven.”

Investeren in proefdiervrije innovatie heeft zin

Het voorbeeld van Triskelion laat zien dat investeren in proefdiervrije methoden echt zin heeft. Wij investeren ook volop in proefdiervrije innovatie. Dat kunnen wij alleen met de bijdrage van donateurs. Doe je mee?