Door Debby Weijers

Nog geen jaar geleden begon ik in mijn nieuwe functie als directeur van Proefdiervrij. Ik ben er nog steeds niet helemaal aan gewend om mezelf directeur te noemen, maar ik denk wel dat ik mijn plek gevonden heb. Samen met een superteam hebben we hard gewerkt om een proefdiervrije wereld een stapje dichterbij te brengen. Hieronder mijn terugblik op 2018.

Echte verandering door TPI

In 2016 heeft staatssecretaris Van Dam de ambitie uitgesproken om Nederland koploper proefdiervrije innovatie te maken. Minister Schouten (ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, ofwel LNV) heeft deze ambitie een klein beetje anders verwoord, maar ze blijft inzetten op het traject ‘Transitie Proefdiervrije Innovatie’(TPI).

Proefdiervrij is een van de partijen in dit traject naast o.a. de Samenwerkende Gezondheidsfondsen, de Topsectoren, Ministerie van LNV en het RIVM. TPI wordt steeds groter en begint al impact te hebben. De eerste onderzoeker die in eerste instantie zijn vraag wilde beantwoorden met een dierproef, gaat dat nu zonder dieren doen!

Validatie van proefdiervrij onderzoek

Daarnaast wordt onderzocht hoe we een slag kunnen maken in de validatie van proefdiervrij onderzoek en worden de opties voor een internationaal congres bekeken. Veel mooie acties waarmee we Nederland voorloper proefdiervrije innovatie gaan maken! Wij dragen hier natuurlijk enthousiast aan bij en proberen er vooral voor te zorgen dat er meer financiële middelen beschikbaar komen om deze ambities waar te maken.

Voorlopers in de wetenschap

Ook in de wetenschappelijke wereld hebben we weer een paar mooie stappen gezet. Dit jaar is in Utrecht “UAIM” van start gegaan: Utrecht Advanced In Vitro Models hub. Deze hub brengt veel onderzoekers, bedrijven en maatschappelijke organisaties samen die werken aan in vitro modellen. Hoofddoel is deze nieuwe modellen valideren en breed beschikbaar maken. Daarbij is een belangrijk aspect dat het proefdieren vervangt! Proefdiervrij is een partner in deze hub en heeft vooral een taak in de communicatie met het publiek; jullie zijn een belangrijke spin in het web om de maatschappij te vertellen over proefdiervrij onderzoek.

Haal honden uit hartonderzoek

Daarnaast zal het jullie vast niet ontgaan zijn dat we in maar liefst 3 proefdiervrije hartonderzoeken investeren! Op onze campagnepagina ‘Honden uit hartonderzoek’  lees je er alles over. Het mooie hieraan vind ik dat we in staat zijn om meer projecten tegelijk te financieren, die elkaar ondersteunen waardoor de impact groter wordt en we echt een statement kunnen maken.

Proefdiervrije kennis uitwisselen

In de afgelopen twee weken waren er 2 (!) symposia- één over organoids en één over het ZonMw programma Meer Kennis met Minder Dieren. Beide middagen waren zó inspirerend! Het is prachtig om de passie van de sprekers te zien; passie voor onderzoek zonder proefdieren omdat dat betere resultaten oplevert. Door dit soort bijeenkomsten wordt onze boodschap wijder verspreidt. Zo stond ik met een Portugese onderzoekster te praten die echt vanuit haar hart gelooft dat onderzoek gebaseerd op menselijk materiaal veel beter is. Na zo’n symposium stuiter ik naar buiten! Zo mooi om te zien dat wetenschappers onze missie ondersteunen. Het tekent in mijn ogen de verandering die gaande is en die in 2018 echt een boost heeft gekregen. Steeds meer mensen werken gezamenlijk aan onze missie!

Hetzelfde, maar toch anders

Afgelopen jaar hebben we plannen gemaakt om hier en daar onze communicatie iets te veranderen. Niet schokkend anders, het zit hem vooral in de vormgeving. Het mooiste voorbeeld daarvan is het magazine. Zelfde doel, maar anders opgemaakt. Wij zijn er heel blij mee! Heb jij als lezer nog tips of vragen? Je kan altijd contact met ons opnemen.

Samen staan we sterk

Voordat ik afsluit, wil ik graag van deze gelegenheid gebruik maken om even te vertellen dat ik trots ben op het hele team. Wat hebben we hard gewerkt en wat hebben we veel gedaan gekregen met ons kleine groepje. Het is bijna tijd om even te genieten bij de kerstboom, alles te laten bezinken en dan weer volle bak ertegenaan te gaan in 2019!