Wat fantastisch dat je donateur bent!

We stellen je betrokkenheid bij de proefdieren zeer op prijs. Door jouw bijdrage kunnen we investeren in proefdiervrij onderzoek. Zo streven we naar betere resultaten voor mens én dier. Samen met jou bouwen we aan een duurzame toekomst zonder het gebruik van proefdieren. Bedankt!

Debby Weijers
Algemeen Directeur

Onze toekomstplannen

Proefdiervrij ziet zichzelf als de motor achter de ontwikkeling van proefdiervrij onderzoek. De wereld van de wetenschap en technologie ontwikkelt zich razendsnel en nu is het het juiste moment om extra vaart te zetten achter een proefdiervrije wetenschap.

Proefdiervrij model in strijd tegen slokdarmkanker

De spijsvertering van een rat is heel anders dan die van een mens. Toch worden ratten veel gebruikt in onderzoek naar slokdarmkanker. Om de rat meer op de mens te laten lijken, worden de dieren geopereerd. Veel dieren overleven deze operatie niet. Prof. Maikel Peppelenbosch bewijst dat het anders kan! Zijn model kan zonder het gebruik van proefdieren ingezet worden. De volgende stap is het verzamelen van onderzoeksgegevens: een noodzakelijk maar kostbaar traject. Samen kunnen we dit mogelijk maken! Help jij mee?

Even voorstellen

Prof. Maikel Peppelenbosch

Prof. Maikel Peppelenbosch

Projectleider Erasmus MC

“Als het gaat om onderzoek naar maag-, darm- en leverziekten heeft onderzoek met proefdieren bizar weinig opgeleverd, in elk geval niets dat een mens ooit beter heeft gemaakt.”

Els Jonkers

Els Jonkers

Relatiemanager

“Het idee dat dieren nog steeds gebruikt worden in onderzoek vind ik heel erg naar, maar dat ze eerst nog verbouwd worden om ze ‘geschikt’ te maken? Dat wil en kan je je toch gewoon niet voorstellen? Gelukkig is er prof. Peppelenbosch, die onderzoek naar slokdarmkanker proefdiervrij aanpakt en wil bewijzen dat deze onderzoeksmethode beter is!”

Meer over dit project

Voor onderzoek naar slokdarmkanker worden ratten gebruikt. Dit terwijl hun slokdarm totaal niet te vergelijken is met die van de mens. Om de ratten ‘geschikt’ te maken voor slokdarm-onderzoek ondergaan de dieren een ingrijpende operatie. Het erge is dat 80 % van de dieren de operatie niet overleefd en daarnaast leveren ze een belabberd onderzoeksmodel op, omdat de resultaten van de rattenproef niet te vertalen zijn naar de mens.

Proefdiervrij slokdarmkanker model

Prof. Maikel Peppelenbosch bewijst dat het anders kan! Met zijn model kan gericht gezocht worden naar medicijnen om slokdarmkanker te behandelen en zelfs te voorkomen. Het model bestaat volledig uit menselijke cellen en is helemaal proefdiervrij.

Kostbaar traject

Met dit crowdfunding project willen wij prof. Peppelenbosch in staat stellen om onderzoeksgegevens te verzamelen. Met deze gegevens kan hij andere onderzoekers overtuigen dat zijn model de beste manier is om onderzoek te doen naar slokdarmkanker.

Help mee!

Het verzamelen van onderzoeksgegevens is een noodzakelijk maar kostbaar traject. Help jij mee om andere onderzoekers te overtuigen? Alleen op deze manier kunnen we proefdieren vervangen. Doneer snel aan dit project van Maikel Peppelenbosch.

FAQ

Waarom moeten de ratten geopereerd worden?

Dit wordt gedaan om ervoor te zorgen dat de ratten last krijgen van reflux. Doordat het maagzuur omhoog komt ontwikkelen de ratten cellen die op Barrett’s cellen lijken.

Wat zijn de verschillen tussen de slokdarm van de mens en van de rat?

Aan de buitenkant lijken de slokdarm van een mens en van een rat op elkaar, ze hebben dezelfde vorm en ze liggen ongeveer op dezelfde plek in het lichaam. Maar van binnen lijken ze niets op elkaar, en juist daar begint slokdarmkanker. Allereerst verschilt het type cellen, en daarmee ook het ontwikkelingsproces van slokdarmkanker. De cellen die wel overeenkomen met de cellen waaruit mensen slokdarmkanker ontwikkelen zitten bij de rat in de maag!

Op wat voor soort slokdarmkanker richt dit project zich?

In dit onderzoek wordt gekeken naar slokdarmkanker dat ontstaan vanuit Barrett’s cellen. Barrett’s cellen ontstaan uit gezonde slokdarmcellen. Wanneer de gezonde cellen herhaaldelijk in contact komen met maagzuur of gal (ook wel reflux genoemd) dan veranderen ze van vorm, dit zijn Barrett’s cellen. Door deze veranderde vorm is het risico op het krijgen van slokdamkanker groter.

Krijgt iedereen met Barrett’s cellen slokdarmkanker?

Nee, minder dan 5% van de mensen met Barrett’s krijgt slokdarmkanker, maar het risico neemt wel toe. Er is ook nog een andere vorm van slokdarmkanker, die niet voorkomt uit Barret’s cellen. In totaal krijgen ruim 2.500 mensen in Nederland slokdarmkanker per jaar. Van deze mensen met slokdarmkanker overleeft maar 19 % na 5 jaar. Dit model moet het overlevingspercentage verhogen.

De onderzoeker aan het woord

Prof. Maikel Peppelenbosch
Prof. Maikel Peppelenbosch
Projectleider Erasmus MC

Kan je jouw model heel beknopt uitleggen?

“Van een persoon wordt een stukje huid verwijderd. Vervolgens worden cellen hieruit behandeld: met behulp van de juiste genen en toevoegingen kan je er Barret’s cellen van maken (dat is het soort cellen in de slokdarm die kunnen veranderen in kankercellen) en ervoor zorgen dat de kankercellen ontstaan die je kan gebruiken voor het onderzoek.  Met dit onderzoeksmodel kan je dus heel gericht op zoek gaan naar de beste behandeling tegen slokdarmkanker.”

De patiënten zijn heel dichtbij

“Wij zitten in de unieke situatie dat ons laboratorium direct is verbonden aan de afdeling maag- darm- leverziekten. Dat heeft het voordeel dat wij de beschikking hebben over een schat aan patiëntgegevens waar wij direct mee aan de slag kunnen. Zodra wij een betere behandelmethode ontdekken, kunnen wij onze patiënten daar in de toekomst mee helpen. Op deze manier leveren we nóg overtuigender bewijs dat dit onderzoeksmodel superieur is. En goede bewijsvoering is cruciaal; wetenschappers zijn over het algemeen heel conservatief, je moet met heel goede data aankomen wil je hen ervan overtuigen dat deze vorm van onderzoek beter is. Ik wil de patiënt kunnen helpen en dat op de beste wijze kunnen doen. Wat ik wil laten zien is dat dit onderzoeksmodel van groot belang is. Dit is voor mij een geweldige kans om dit onderzoek in de markt te zetten.”

 

Deze techniek moet door alle mede-onderzoekers worden overgenomen!

Precies. Proefdiervrij biedt ons de mogelijkheid om het bewijs te bundelen waarmee we de wetenschap kunnen overtuigen dat dit een superieur model is, omdat hier gebruik wordt gemaakt van menselijk materiaal en niet langer van de traditionele proefdieren. Op dit moment stellen we ons onderzoeksmodel bloot aan kankerverwekkende stoffen om te zien of er kankercellen ontstaan. We weten welke stoffen het risico op het ontstaan van slokdarmkanker kunnen verminderen. Als het goed is, krijgen we deze uitkomsten ook in dit model te zien. Daarmee willen we de wetenschap overtuigen van de kwaliteit van ons model én kunnen we laten zien dat onderzoek met ratten tot niets leidt.

Mensen zijn gewoon geen dieren. Voor de darmen zijn de verschillen tussen diersoorten nog extremer, maar uiteindelijk geldt dat voor alle organen en zal je zien dat onze aanpak vaker wordt gebruikt.“

Funders

Daphne Kipping € 20
Joan Knol € 10
M Blom € 5

Ter nagedachtenis aan de zus van een ex-collega.

Voor een wereld zonder proefdieren

word donateur of doneer eenmalig