Wat fantastisch dat je donateur bent!

We stellen je betrokkenheid bij de proefdieren zeer op prijs. Door jouw bijdrage kunnen we investeren in proefdiervrij onderzoek. Zo streven we naar betere resultaten voor mens én dier. Samen met jou bouwen we aan een duurzame toekomst zonder het gebruik van proefdieren. Bedankt!

Debby Weijers
Algemeen Directeur

Onze toekomstplannen

Proefdiervrij ziet zichzelf als de motor achter de ontwikkeling van proefdiervrij onderzoek. De wereld van de wetenschap en technologie ontwikkelt zich razendsnel en nu is het het juiste moment om extra vaart te zetten achter een proefdiervrije wetenschap.

VitalTissue: wetenschappelijk onderzoek kan menselijker

Waarom iets weggooien wat nog goed is? Dat is doodzonde. Zeker als het ons gezonder kan maken, zonder dat er proefdieren aan te pas komen. Dat is het idee achter VitalTissue. VitalTissue is een netwerk van ziekenhuizen en onderzoekers. Zij zorgen ervoor dat ons weefsel, dat overblijft na operaties niet wordt weggegooid, maar beschikbaar komt voor onderzoek. Dit kan duizenden proefdieren per jaar schelen!

Er is geld nodig om dit slimme netwerk op te zetten en te zorgen dat zoveel mogelijk ziekenhuizen en onderzoekslaboratoria meedoen. Help jij mee?

Even voorstellen

Dr. Cyrille Krul

Dr. Cyrille Krul

Directeur Kenniscentrum en lector Hogeschool Utrecht

Dr. Cyrille Krul is één van de initiatiefnemers en de drijvende kracht achter VitalTissue. “Onderzoekers die de beschikking hebben over vitaal menselijk weefsel kunnen op een heel andere manier onderzoek gaan doen. Beter en proefdiervrij. Het netwerk van VitalTissue maakt dat mogelijk.”

Dr. Evita van de Steeg

Dr. Evita van de Steeg

Senior onderzoeker TNO

Dr. Evita van de Steeg is vanuit TNO betrokken bij VitalTissue. TNO heeft al veel ervaring met onderzoek op vitaal weefsel: “De voorspellende waarde van modellen die zijn gebaseerd op menselijk weefsel zijn veel groter. Met de beschikking over vitaal menselijk weefsel kunnen we de onderzoeksterreinen fors uitbreiden en nog meer dierproeven overbodig maken.”

Meer weten over VitalTissue?

Onderzoekers hebben schreeuwende behoefte aan onder andere, levend huid-, lever-, darm- en longweefsel. Waarom eigenlijk?  Wat verstaan we eigenlijk onder weefsel? En waarom blijft het over na een operatie? Lees alles over weefsel in ons weefseldossier

Onderzoekers die de beschikking hebben over vitaal menselijk weefsel kunnen heel ander onderzoek doen dan nu. Het opent letterlijk nieuwe deuren en maakt nieuwe onderzoeksterreinen en -methoden mogelijk. Lees hier over de potentie van VitalTissue.

Wil je in één oogopslag zien hoe VitalTissue werkt? Bekijk dan de infographic op zo werkt VitalTissue.

Kom hier meer te weten over het initiatief VitalTissue.

FAQ

Kan ik weefsel doneren aan VitalTissue

Op dit moment is het nog niet mogelijk om aan te geven dat u weefsel wilt afstaan.  Als we zorgen dat VitalTissue er komt, zal dit in de toekomst wel mogelijk worden.  Dan zijn er per jaar duizenden proefdieren minder nodig.  Het maken van de donatieprotocollen is één van de doelstellingen van VitalTissue. Doe mee!

Welke partijen zijn bij VitalTissue betrokken

VitalTissue is een samenwerking tussen leden van verschillende organisaties uit het publieke en private domein, kennisinstellingen, (academische) ziekenhuizen, bedrijven en stichtingen. Met dit consortium beschikken zij over de relevante en noodzakelijke expertise:

 • Kennis van de industriële sectoren en proefdiervrije innovaties (zowel praktisch, als beleidsmatig)
  TNO en Hogeschool Utrecht (HU)

 • Project management en business development
  Logiqol en Utrecht Life Sciences (ULS; UU/UMCU)

 • Weefselaanbieders
  Erasmus MC, UMCG, UMCU (ULS) (academische ziekenhuizen), Sanquin

 • Kwaliteit, veiligheid en logistiek
  Sanquin, BBMRI, Logiqol

 • Weefselgebruikers
  TNO, Charles River, Galapagos, RuG, UMCG, Erasmus MC, UMCU (ULS)

 • Ethische en juridische expertise
  MLC Foundation, BBMRI

 • Marketing en Communicatiestrategie:
  HU, Branddoctors, Proefdiervrij

 • Infrastructuur en ICT technologie
  Logiqol, BBMRI

Wat is de rol van Proefdiervrij binnen VitalTissue

Wij vervullen twee rollen binnen VitalTissue. We zijn een belangrijke financier van het project en we richten ons op de publiekscommunicatie. We vertellen zoveel mogelijk mensen over nut en noodzaak van VitalTissue.

De onderzoeker aan het woord

Dr. Cyrille Krul
Dr. Cyrille Krul
Directeur Kenniscentrum en lector Hogeschool Utrecht

Wat gaat er de komende 1,5 jaar gebeuren?

Cyrille: “De komende 18 maanden (tot eind 2020)gaan we een aantal pilots draaien met VitalTissue. Dat betekent dat we proeven gaan doen met het verzamelen en het vervoeren van het weefsel. Daarnaast zijn we natuurlijk benieuwd hoe het weefsel reageert en welke experimenten de onderzoekers allemaal kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld met darmweefsel en huid. Daarna willen we zo snel mogelijk echt starten!

Ervaring opdoen

We willen ervaring opdoen met de condities waaronder het materiaal bewaard moet blijven. Hoeveel tijd het kost om het weefsel van de ene naar de andere plek te brengen? Welke factoren beïnvloeden de vitaliteit van het weefsel? Dat zijn vragen die we willen beantwoorden. Dit willen we allemaal gaan vastleggen in protocollen. Uiteindelijk willen we een online systeem ontwerpen waarin beschikbaar restweefsel uit operaties koppelen aan onderzoekprogramma’s, zodat er altijd een goede match te maken is.

Sociale, ethische en organisatorische vraagstukken

VitalTissue is een complex project waarin verschillende vragen tegelijkertijd beantwoord moeten worden. Het gaat niet alleen om de technische kant, maar ook om de vraag hoe mensen hierop gaan reageren, aan welke wettelijke regels we moeten voldoen en hoe het allemaal betaald kan gaan worden. Deze vragen zullen ook tijdens de pilots worden onderzocht.

Cyrille: “We hebben van tevoren vastgesteld dat alles volkomen transparant moet zijn. Dat betekent niet dat er geen geld door het project gaat lopen. Het is echter duidelijk dat er geen winst gemaakt gaat worden door VitalTissue. Je werkt tenslotte met menselijk materiaal en dat verhoudt zich niet met winst maken. De vraag of VitalTissue een stichting, een bedrijf zonder winstoogmerk, of een overheidsinstelling of misschien nog iets anders moet worden is ook een belangrijke vraag die in dit project beantwoord moet worden.”

Ook de sociale en ethische vraagstukken komen in het project aan de orde. Evita: “Hoe gaan we patiënten en het algemene publiek betrekken, welke vragen en eventuele angsten leven onder hen en hoe kun je die beantwoorden of wegnemen. Is elk onderzoek gerechtvaardigd? Hoe kunnen mensen die weefsel afstaan invloed hebben op het type onderzoek dat ermee gedaan wordt?”

Evita: “Alle onderzoeksvragen willen we in deze pilot periode beantwoorden, zodat er na afloop van deze 18 maanden een plan ligt om een betrouwbare organisatie te kunnen gaan draaien.”

Funders

Kim Walschot € 5
Jackie van Aggelen € 5
L Klaver € 50
Anoniem € 20
Anoniem € 50
karin van oijen € 15
R.L. Kroonbergs € 20
Anoniem € 25

Prachtig werk

Anoniem € 25

Den Haag

Cato Pater € 25

Ga zo door!

Rianne van Hees € 25

etten-leur

Anoniem € 20
Anoniem € 50

Boxmeer

G. Korthof € 25

Eenmalige donatie VitalTissue: wetenschappelijk onderzoek kan menselijker!

Michelle Koerts € 50
Robert-Jan Drenth € 15
Marieke van der Hoek € 5
Anoniem € 15

succes!!

Anita Gerding € 50

Weer een stapje dichter bij een proefdiervrije toekomst!

C Amerongen € 25
Anoniem € 5
Anoniem € 15
Jacqueline van der Poel € 15
Cariene Westerburgen € 15
Anoniem € 5
Rianne Martinus € 5
Anoniem € 5
Ellis Lommen € 15
Hannah Slotboom € 15
Diana Schipperen € 10

Heel veel succes met dit geweldige, innovatieve onderzoek!

Voor een wereld zonder proefdieren

word donateur of doneer eenmalig