Hoeveel proefdieren kan VitalTissue vervangen? Dat is natuurlijk een heel belangrijke vraag. Het makkelijke antwoord is: 10.000 proefdieren per jaar. Dit is een voorzichtige schatting van VitalTissue zelf. Maar de werkelijkheid laat zich niet zo gemakkelijk in een getal vatten. Gelukkig maar, want de potentie van VitalTissue is vele malen hoger. Hoe zit dat?

Bij vervangen denk je waarschijnlijk aan een proef waarbij het dier vervangen wordt door menselijk materiaal. Was het maar zo simpel, dan kon je namelijk heel makkelijk zeggen: we hebben zoveel dieren vervangen. Maar zo simpel is het helaas niet. (of gelukkig maar, eigenlijk)

Heel ander onderzoek

Onderzoek op menselijk weefsel is vanaf het begin gewoon heel ander onderzoek. De uiteindelijke vragen blijven misschien hetzelfde (wat is het effect van deze stof, bijvoorbeeld) maar onderzoekers geven de proef  helemaal anders vorm. Het toekomstbeeld is dat onderzoekers niet meer aan proefdieren denken.  Dus niet meer denken: hoeveel dieren heb ik nodig?  Hoe stel ik de effecten precies vast?  Hoe vertaal ik de resultaten van proefdier naar de mens? Door proefdiervrije innovaties bewerkstelligt met vitaal humaan weefsel komen dit soort vragen niet meer aan de orde.

VitalTissue: wetenschappelijk onderzoek kan menselijker

VitalTissue is een logistiek netwerk tussen ziekenhuizen en onderzoekers. Restweefsel dat nu na een operatie wordt weggegooid, komt via VitalTissue beschikbaar voor onderzoekers. Op menselijk weefsel kunnen zij meer en beter onderzoek doen.

Onderzoekers buigen zich, met de komst van VitalTissue, het hoofd over hoe de proef vorm te geven met het menselijk materiaal als uitgangspunt. Dat levert andere vragen en een andere onderzoekspraktijk op. Hoe houden we het weefsel ‘levend’? Wat kunnen we wel en niet onderzoeken?  Hoe gaan we de reacties vaststellen et cetera? Het is ook heel goed mogelijk dat onderzoekers vragen gaan stellen die we nu nog niet eens kunnen bedenken. Misschien levert het wel heel andere onderzoeksvormen op.

De beschikbaarheid van menselijk weefsel is in potentie een echte gamechanger. De potentie is heel groot, maar de omvang nu vaststellen is onmogelijk. Maar de verwachting is dat VitalTissue kan zorgen voor een revolutie in de vormgeving van proeven.

Verlost van belangrijk probleem

Onderzoekers die via VitalTissue beschikking kunnen krijgen over menselijk weefsel, zullen er vaak de voorkeur aan geven. Dat blijkt wel uit de rondgang van VitalTissue onder verschillende onderzoekers. Op dit moment hebben veel onderzoekers namelijk geen toegang tot vitaal humaan weefsel, terwijl ze dat wel graag willen. Het probleem is dat veel onderzoekers geen afspraken kunnen maken met artsen of ziekenhuizen. Met de komst van VitalTissue bestaat dat probleem niet meer, omdat VitalTissue deze zorg uit handen neemt en onderzoekers de kans geeft rechtstreeks op menselijk weefsel te testen.

Menselijk weefsel heeft natuurlijk ook z’n beperkingen, laten we eerlijk zijn. Het is geen levend organisme met alle interacties tussen verschillende orgaanstelsels. Dit probleem lost VitalTissue niet op, maar heel veel vragen die nu met behulp van dierproeven worden beantwoord kunnen worden vervangen door gebruik te maken van restweefsel. Bovendien worden de gebruikte humane systemen steeds geavanceerder, en is het op den duur voor te stellen dat bepaalde interacties tussen organen wel degelijk kunnen worden nagebootst, gebruik makend van humaan vitaal restweefsel als uitgangsmateriaal.

Dierproeven vervangen

Voorwaarde is natuurlijk wel dat de condities waaronder wetenschappers hun onderzoek op dit weefsel kunnen uitvoeren goed zijn. De levering moet betrouwbaar zijn, op tijd zijn, en in voldoende mate gestandaardiseerd.  VitalTissue wil zich de komende tijd hierop richten. Daarvoor moet nog heel veel werk verzet worden.

Laten we dit mogelijk maken! Help mee! Want VitalTissue maakt het verschil.

Veelgestelde Vragen

Kan ik weefsel doneren aan VitalTissue

Op dit moment is het nog niet mogelijk om aan te geven dat u weefsel wilt afstaan.  Als we zorgen dat VitalTissue er komt, zal dit in de toekomst wel mogelijk worden.  Dan zijn er per jaar duizenden proefdieren minder nodig.  Het maken van de donatieprotocollen is één van de doelstellingen van VitalTissue. Doe mee!

Wat is de rol van Proefdiervrij binnen VitalTissue

Wij vervullen twee rollen binnen VitalTissue. We zijn een belangrijke financier van het project en we richten ons op de publiekscommunicatie. We vertellen zoveel mogelijk mensen over nut en noodzaak van VitalTissue.

Welke partijen zijn bij VitalTissue betrokken

VitalTissue is een samenwerking tussen leden van verschillende organisaties uit het publieke en private domein, kennisinstellingen, (academische) ziekenhuizen, bedrijven en stichtingen. Met dit consortium beschikken zij over de relevante en noodzakelijke expertise:

 • Kennis van de industriële sectoren en proefdiervrije innovaties (zowel praktisch, als beleidsmatig)
  TNO en Hogeschool Utrecht (HU)

 • Project management en business development
  Logiqol en Utrecht Life Sciences (ULS; UU/UMCU)

 • Weefselaanbieders
  Erasmus MC, UMCG, UMCU (ULS) (academische ziekenhuizen), Sanquin

 • Kwaliteit, veiligheid en logistiek
  Sanquin, BBMRI, Logiqol

 • Weefselgebruikers
  TNO, Charles River, Galapagos, RuG, UMCG, Erasmus MC, UMCU (ULS)

 • Ethische en juridische expertise
  MLC Foundation, BBMRI

 • Marketing en Communicatiestrategie:
  HU, Branddoctors, Proefdiervrij

 • Infrastructuur en ICT technologie
  Logiqol, BBMRI