Onder restweefsel verstaan we weefsel dat overblijft na een operatie en niet nodig is voor diagnostische doeleinden. Er zijn grofweg 2 redenen waarom er weefsel na operaties overblijft;

 • Het weefsel is overtollig of te groot en moet verwijderd worden
 • Bij de verwijdering van zieke delen wordt altijd uit veiligheidsoverwegingen ook een deel gezond weefsel verwijderd.

VitalTissue: wetenschappelijk onderzoek kan menselijker

VitalTissue is een logistiek netwerk tussen ziekenhuizen en onderzoekers. Restweefsel dat nu na een operatie wordt weggegooid, komt via VitalTissue beschikbaar voor onderzoekers. Op menselijk weefsel kunnen zij meer en beter onderzoek doen.

Overtollig weefsel

Het belangrijkste voorbeeld van dit type operatie is het wegnemen van huid (en vet) van mensen die sterk vermagerd zijn. De huid is tot op zekere hoogte elastisch en beweegt mee met de omvang van de persoon. Maar in extreme gevallen kan de huid niet zover inkrimpen en moet worden verwijderd. Deze overtollige huid is uitermate geschikt voor huidonderzoek. De huid is gezond en is in voldoende mate aanwezig.

Gezonde delen bij ziekte

Bij operaties waarbij een deel van het orgaan verwijderd moet worden (bijvoorbeeld in het geval van een tumor) moet het weefsel dat in het lichaam blijft helemaal schoon zijn. De chirurg verwijdert niet alleen het zieke gedeelte maar neemt een veiligheidsmarge in acht. Hij/zij verwijdert dus noodgedwongen ook een deel gezond weefsel. Zowel het zieke weefsel als ook het deels uitgenomen gezonde weefsel kan natuurlijk uitstekend dienen voor onderzoek, bijvoorbeeld over ziekteprocessen. Uiteraard oefent VitalTissue op geen enkele manier invloed uit op de hoeveelheid weefsel die wordt uitgenomen.

Restant na diagnostisch onderzoek

Soms wordt weefsel weggenomen voor onderzoek; een zogenaamde punctie of biopt. Lang niet al dit materiaal is nodig voor het diagnostische onderzoek. Dit materiaal blijft deels bewaard voor aanvullend onderzoek maar een deel wordt op dit moment ook vernietigd.

Wat gebeurt er met restmateriaal?

Al het materiaal dat wordt afgenomen tijdens een operatie gaat meestal eerst naar het zogenaamd ‘natte lab’ (pathologielab) waar het materiaal door een patholoog (arts) wordt bekeken of er wel of geen ziekte in zit, en wat de status van de ziekte is. Hier wordt het materiaal bewaard voor nader onderzoek (histologie). Hierbij wordt het materiaal bewaard in een zoutoplossing, of wordt het weefsel gefixeerd in een blokje parafine (kaarsvet) zodat er plakjes van gesneden kunnen worden. Een deel wordt vernietigd.

Voor VitalTissue is het van belang dat het materiaal zo snel mogelijk na uitname op de operatiekamer in een bankje of buisje wordt gedaan en op ijs wordt bewaard zodat de functie behouden blijft.

 

Veelgestelde vragen

Kan ik weefsel doneren aan VitalTissue

Op dit moment is het nog niet mogelijk om aan te geven dat u weefsel wilt afstaan.  Als we zorgen dat VitalTissue er komt, zal dit in de toekomst wel mogelijk worden.  Dan zijn er per jaar duizenden proefdieren minder nodig.  Het maken van de donatieprotocollen is één van de doelstellingen van VitalTissue. Doe mee!

Wat is de rol van Proefdiervrij binnen VitalTissue

Wij vervullen twee rollen binnen VitalTissue. We zijn een belangrijke financier van het project en we richten ons op de publiekscommunicatie. We vertellen zoveel mogelijk mensen over nut en noodzaak van VitalTissue.

Welke partijen zijn bij VitalTissue betrokken

VitalTissue is een samenwerking tussen leden van verschillende organisaties uit het publieke en private domein, kennisinstellingen, (academische) ziekenhuizen, bedrijven en stichtingen. Met dit consortium beschikken zij over de relevante en noodzakelijke expertise:

 • Kennis van de industriële sectoren en proefdiervrije innovaties (zowel praktisch, als beleidsmatig)
  TNO en Hogeschool Utrecht (HU)

 • Project management en business development
  Logiqol en Utrecht Life Sciences (ULS; UU/UMCU)

 • Weefselaanbieders
  Erasmus MC, UMCG, UMCU (ULS) (academische ziekenhuizen), Sanquin

 • Kwaliteit, veiligheid en logistiek
  Sanquin, BBMRI, Logiqol

 • Weefselgebruikers
  TNO, Charles River, Galapagos, RuG, UMCG, Erasmus MC, UMCU (ULS)

 • Ethische en juridische expertise
  MLC Foundation, BBMRI

 • Marketing en Communicatiestrategie:
  HU, Branddoctors, Proefdiervrij

 • Infrastructuur en ICT technologie
  Logiqol, BBMRI