Waarom iets weggooien wat nog goed is? Dat is doodzonde. Zeker als het ons gezonder kan maken, zonder dat er proefdieren aan te pas komen. Dat is het idee achter onze nieuwe campagne: VitalTissue, wetenschap kan menselijker. Vandaag trappen we af.

VitalTissue is een samenwerking van verschillende organisaties, en richt zich op het vormen van een netwerk van ziekenhuizen en onderzoekers om onderzoek op menselijk restweefsel mogelijk te maken. Zo’n netwerk zou 10.000 proefdieren per jaar kunnen schelen, en misschien nog wel veel meer! Het is dus echt superbelangrijk dat VitalTissue er komt. Dat vinden wij niet alleen, maar vele wetenschappers met ons.

Restweefsel niet weggooien maar gebruiken

Restweefsel is weefsel dat overblijft na operaties en nu veelal wordt weggegooid. Wetenschappers zouden heel graag onderzoek doen op dit weefsel, zo blijkt uit een inventarisatie van VitalTissue. Niet alleen omdat het veel proefdieren kan voorkomen, maar ook omdat onderzoek op menselijk weefsel veel betrouwbaardere resultaten geeft dan proefdieronderzoek.

VitalTissue wil op een slimme manier vraag en aanbod van vitaal restweefsel bij elkaar brengen.

Wat maakt VitalTissue zo uniek?

Het bijzondere van VitalTissue is dat het gaat om vitaal weefsel. Dit betekent dat in dit weefsel, nadat het is verwijderd uit de patiënt, nog steeds lichaamsprocessen plaatsvinden. Denk aan: de aanmaak, de omzetting, het doorlaten en/of het verplaatsen van (toegediende) stoffen. In ingevroren of chemisch geconserveerd weefsel vinden deze processen niet meer plaats. Hierdoor is dit weefsel ongeschikt voor veel medicijnonderzoek, want bij medicijnontwikkeling is het bestuderen van deze processen juist heel belangrijk. Hiervoor hebben onderzoekers de beschikking nodig over vitaal weefsel.

VitalTissue

VitalTissue maakt menselijk restweefsel beschikbaar voor onderzoek en bespaart op deze manier minimaal 10.000 proefdieren per jaar.

Vele uitdagingen

Vitaal weefsel beschikbaar maken voor onderzoek, is een uitdagend vraagstuk. De belangrijkste uitdaging vormt het bekorten van de tijd tussen operatie en onderzoek. Hoe krijgen we het vitale weefsel zo snel mogelijk bij de juiste onderzoeker? Maar in het project dat 18 maanden in beslag gaat nemen, komen meer vragen aan de orde. Onder welke condities moet restmateriaal bewaard en vervoerd worden, welke protocollen gaan er gelden in ziekenhuizen, waar liggen de vragen van het publiek en welke organisatievorm past het best bij dit doel? De bedoeling is om in dit project al deze vragen te beantwoorden en een werkende organisatie neer te zetten. Hoge ambities dus. Maar er is al een consortium gevormd van maar liefst 18 partners waaronder academische ziekenhuizen, onderzoeksinstellingen en organisatorische specialisten. Als er één organisatie is die deze ambities waar kan maken, dan is het de huidige opzet van VitalTissue.

Echt van start

Maar VitalTissue wil nu ook volle kracht vooruit, zodat er in de praktijk ervaring kan worden opgedaan. Om echt te starten is geld nodig. En daar gaan wij bij helpen!

De komende drie maanden richten wij ons op de totstandkoming van VitalTissue en richten we ons op de eerste resultaten. We houden je op de hoogte van de voortgang via website en nieuwsbrief.

Help je mee van VitalTissue een succes te maken?

 

Kom hier meer te weten over het project VitalTissue.