VitalTissue richt zich op het beschikbaar maken van menselijk weefsel voor gezondheidsonderzoek. Door onderzoek te verrichten op menselijk weefsel dat overblijft na operaties zijn er twee grote voordelen:

        •          betere resultaten

        •          minder dierproeven

Hartstikke belangrijk dus.

VitalTissue: wetenschappelijk onderzoek kan menselijker

VitalTissue is een logistiek netwerk tussen ziekenhuizen en onderzoekers. Restweefsel dat nu na een operatie wordt weggegooid, komt via VitalTissue beschikbaar voor onderzoekers. Op menselijk weefsel kunnen zij meer en beter onderzoek doen.

Maar wat is weefsel eigenlijk en waarom is het voor onderzoek zo belangrijk? In ons weefseldossier vind je alle antwoorden op jouw vragen. En heb je nog meer vragen? Je mag ze altijd stellen en we zoeken het voor je uit. We hebben het volgende alvast voor je op een rij gezet:

Menselijk weefsel. Wat is dat eigenlijk?
Onder weefsel verstaan we binnen VitalTissue een klein stukje orgaanweefsel. Organen zijn opgebouwd uit verschillende soorten weefsel. Verwarrend? Lees er alles over in: menselijk weefsel. Wat is dat eigenlijk.

Wat is restweefsel?
VitalTissue richt zich op restmateriaal na operaties. Maar is dat restmateriaal wel bruikbaar? Is dat geen ziek materiaal? Wat wordt er nu gedaan met restweefsel en aan welke operaties moet ik denken?

Waarom is vitaal weefsel belangrijk voor onderzoek?
Vitaal weefsel is weefsel waarin bepaalde processen die in de cellen van het weefsel plaatsvinden niet zijn stilgevallen maar deels nog steeds actief zijn. Met deze processen bedoelen we het opnemen, omzetten en aanmaken van stoffen.

Veelgestelde vragen

Kan ik weefsel doneren aan VitalTissue

Op dit moment is het nog niet mogelijk om aan te geven dat u weefsel wilt afstaan.  Als we zorgen dat VitalTissue er komt, zal dit in de toekomst wel mogelijk worden.  Dan zijn er per jaar duizenden proefdieren minder nodig.  Het maken van de donatieprotocollen is één van de doelstellingen van VitalTissue. Doe mee!

Wat is de rol van Proefdiervrij binnen VitalTissue

Wij vervullen twee rollen binnen VitalTissue. We zijn een belangrijke financier van het project en we richten ons op de publiekscommunicatie. We vertellen zoveel mogelijk mensen over nut en noodzaak van VitalTissue.

Welke partijen zijn bij VitalTissue betrokken

VitalTissue is een samenwerking tussen leden van verschillende organisaties uit het publieke en private domein, kennisinstellingen, (academische) ziekenhuizen, bedrijven en stichtingen. Met dit consortium beschikken zij over de relevante en noodzakelijke expertise:

 • Kennis van de industriële sectoren en proefdiervrije innovaties (zowel praktisch, als beleidsmatig)
  TNO en Hogeschool Utrecht (HU)

 • Project management en business development
  Logiqol en Utrecht Life Sciences (ULS; UU/UMCU)

 • Weefselaanbieders
  Erasmus MC, UMCG, UMCU (ULS) (academische ziekenhuizen), Sanquin

 • Kwaliteit, veiligheid en logistiek
  Sanquin, BBMRI, Logiqol

 • Weefselgebruikers
  TNO, Charles River, Galapagos, RuG, UMCG, Erasmus MC, UMCU (ULS)

 • Ethische en juridische expertise
  MLC Foundation, BBMRI

 • Marketing en Communicatiestrategie:
  HU, Branddoctors, Proefdiervrij

 • Infrastructuur en ICT technologie
  Logiqol, BBMRI