Onderzoek Robert Passier

Robert Passier maakt  twee- en driedimensionale hartmodellen van humane stamcellen. Hij koppelt zijn hart-op-een-chip modellen aan zogenaamde microkanaaltjes, waar vloeistoffen doorheen kunnen stromen, vergelijkbaar met de bloedvaten van het lichaam. Hierin wil hij  (nano)sensoren integreren voor het doen van nauwkeurige metingen. Help mee dit mogelijk te maken. Zijn model kan daarmee proefdieren echt gaan vervangen.

Meer over dit project

Bouwstenen van het hart

Robert Passier: “Betere en veiligere medicijnen en therapieën voor de behandeling van hart- en vaatziekten. Dat is wat we willen bereiken. De afgelopen jaren hebben we ons gericht op het maken van de bouwstenen van het hart. Het hart bestaat namelijk niet uit één soort celtype, maar is een complex orgaan, bestaande uit verschillende cellen. Het is cruciaal om de juiste cellen te gebruiken voor het onderzoek. Zo willen we bijvoorbeeld voor het testen van medicijnen op boezemfibrilleren gebruik maken van hartspiercellen die vergelijkbaar zijn met die van de hartboezem en niet van de hartkamer. Deze gedragen zich duidelijk anders.”

Dichter bij de patiënt

Deze hartcellen kunnen gemaakt worden van humane stamcellen. Passier en zijn team gebruiken deze cellen om hartmodellen te bouwen. “Het zijn eigenlijk net lego-blokjes. Daarmee kunnen we nu op een hele kleine schaal een soort mini-hartjes bouwen, met het doel om steeds dichter bij het humane hart, en dus de patiënt, te komen. Het is nu zelfs mogelijk om een pompend hartje, ter grootte van een speldenknop, te maken. In de toekomst kunnen we o.a. meten hoeveel vloeistof het hartje uitpompt, vergelijkbaar met de hartmetingen die verricht worden bij een hartpatiënt.”

Video

Onderzoeker aan het woord

Fascinatie voor onderzoek
Als assistent in opleiding (AIO) werd mij de mogelijkheid geboden om onderzoek te doen naar hart- en vaatziekten. Omdat deze aandoeningen veel voorkomen in mijn familie, lag daar echt mijn fascinatie. Vanaf dat moment heb ik altijd gewerkt aan hart- en vaatziekten. Sinds 2002 ben ik voor het eerst in aanraking gekomen met humane pluripotente stamcellen. De eigenschap van deze stamcellen om elk celtype van het lichaam te maken, gaf de mogelijkheid om humane hartspiercellen te genereren voor bijvoorbeeld reparatie van het hart of voor het testen van medicijnen. Het blijft fascinerend om kloppende hartspiercellen in een kweekschaaltje te zien, maar misschien nog mooier is ook de verwondering en het enthousiasme van belangstellenden die voor het eerst deze hartspiercellen onder de microscoop zien.

Humane testmodellen steeds geavanceerder
Sinds de doorbraak in 2006 van het Japanse onderzoeksteam onder leiding van Shinya Yamanaka waarbij volwassen lichaamscellen omgezet werden naar humane pluripotente stamcellen, heeft het stamcelonderzoek een enorme toevlucht genomen. Door deze ontdekking is het mogelijk om van patiënten stamcellen te genereren. De laatste jaren zijn er grote stappen gezet in verschillende wetenschappelijk disciplines, zodat de humane testmodellen steeds geavanceerder en de voorspelbaarheid van de resultaten steeds groter worden. Er moeten nog steeds belangrijke stappen gemaakt worden en dat heeft tijd nodig, maar ik ben ervan overtuigd dat we die stappen ook gaan maken.