VitalTissue richt zich op het beschikbaar maken van vitaal menselijk weefsel voor wetenschappelijk onderzoek. Waarom is dit weefsel van belang? Het antwoord op die vraag heeft betrekking op het woord vitaal en op het woord menselijk.

VitalTissue: wetenschappelijk onderzoek kan menselijker

VitalTissue is een logistiek netwerk tussen ziekenhuizen en onderzoekers. Restweefsel dat nu na een operatie wordt weggegooid, komt via VitalTissue beschikbaar voor onderzoekers. Op menselijk weefsel kunnen zij meer en beter onderzoek doen.

Wat wordt bedoeld met vitaal weefsel?

Vitaal is in dit verband een ander woord voor vers. Het grote verschil is dat er in vitaal weefsel nog lichaamsprocessen plaatsvinden die in dood weefsel (lees: bevroren of gefixeerd weefsel) zijn stil gevallen. Denk dan vooral aan het wel of niet doorlaten, het transporteren, omzetten of aanmaken van (toegediende) stoffen. In vitaal weefsel kunnen deze processen bestudeerd worden, in dood weefsel niet. Bij medicijnontwikkeling en bij onderzoek om ziekten beter te begrijpen, zijn dit hele wezenlijke processen.

Evita: ”Dit is een heel belangrijk aspect omdat veel medicijnen bijwerkingen geven op andere plekken in het lichaam dan waar het voor bedoeld is.”

Cyrille vult aan: “Stoffen die op zich niet giftig zijn, worden soms door het lichaam omgezet in een giftige stof. Dat kan alleen maar in levend menselijk weefsel onderzocht en aangetoond worden. Dood materiaal zet geen stoffen om.”

Waarom menselijk weefsel?

Dieren kunnen echt anders reageren dan mensen. De doorlaatbaarheid (dus de mate waarin een stof via de huid wordt opgenomen) is bij proefdieren heel anders dan de mens. Daardoor maak je met proefdierstudies een overschatting of juist een onderschatting van de hoeveelheid stof die je binnen krijgt. En muizen breken virussen veel sneller af dan mensen bijvoorbeeld.

Als iets getest wordt op dieren zegt het dus niet per se iets over wat er gebeurt in een menselijk lichaam. Resultaten van proefdieronderzoek moeten altijd omgezet worden naar de menselijke situatie en dat is vaak een probleem, omdat we niet altijd weten wat de verschillen precies zijn.  Kunnen testen op menselijk weefsel voorkomt dit . Onderzoeksresultaten zijn daardoor veel betrouwbaarder.

 

Veelgestelde vragen

Kan ik weefsel doneren aan VitalTissue

Op dit moment is het nog niet mogelijk om aan te geven dat u weefsel wilt afstaan.  Als we zorgen dat VitalTissue er komt, zal dit in de toekomst wel mogelijk worden.  Dan zijn er per jaar duizenden proefdieren minder nodig.  Het maken van de donatieprotocollen is één van de doelstellingen van VitalTissue. Doe mee!

Wat is de rol van Proefdiervrij binnen VitalTissue

Wij vervullen twee rollen binnen VitalTissue. We zijn een belangrijke financier van het project en we richten ons op de publiekscommunicatie. We vertellen zoveel mogelijk mensen over nut en noodzaak van VitalTissue.

Welke partijen zijn bij VitalTissue betrokken

VitalTissue is een samenwerking tussen leden van verschillende organisaties uit het publieke en private domein, kennisinstellingen, (academische) ziekenhuizen, bedrijven en stichtingen. Met dit consortium beschikken zij over de relevante en noodzakelijke expertise:

 • Kennis van de industriële sectoren en proefdiervrije innovaties (zowel praktisch, als beleidsmatig)
  TNO en Hogeschool Utrecht (HU)

 • Project management en business development
  Logiqol en Utrecht Life Sciences (ULS; UU/UMCU)

 • Weefselaanbieders
  Erasmus MC, UMCG, UMCU (ULS) (academische ziekenhuizen), Sanquin

 • Kwaliteit, veiligheid en logistiek
  Sanquin, BBMRI, Logiqol

 • Weefselgebruikers
  TNO, Charles River, Galapagos, RuG, UMCG, Erasmus MC, UMCU (ULS)

 • Ethische en juridische expertise
  MLC Foundation, BBMRI

 • Marketing en Communicatiestrategie:
  HU, Branddoctors, Proefdiervrij

 • Infrastructuur en ICT technologie
  Logiqol, BBMRI