Muizen, cavia's, honden en geiten

Muizen zijn de meest gebruikte dieren in longonderzoek. Ook kiezen onderzoekers vaak voor de cavia omdat het één van de weinige dieren is die astmatische benauwdheid kan ontwikkelen. Muizen kunnen dat bijvoorbeeld niet. Daarnaast worden ook honden en geiten gebruikt, bijvoorbeeld in onderzoek naar de effecten van sigarettenrook.

Cijfers zijn veelal niet openbaar

Hoeveel dieren worden ingezet in longonderzoek is moeilijk te zeggen.  De overheid maakt de cijfers van commerciële bedrijven om privacy-redenen, niet openbaar. Een motie in de Tweede kamer (2019) om hier verandering in te brengen, werd niet aangenomen. Van het universitair onderzoek weten we wel iets meer. In de ‘Zo doende’, het jaarverslag over proefdieren opgesteld door de NVWA, staan alle cijfers van de universiteiten netjes op een rij, maar ook hier helaas zonder uitsplitsing naar type onderzoek. Het blijft dus gissen hoeveel dieren worden ingezet voor longonderzoek, maar het gaat zeker om duizenden proefdieren per jaar.

Veel longonderzoek

Wel weten we dat er vrij veel onderzoek gedaan wordt naar longziekten en luchtverontreiniging en dat bij dit onderzoek veelvuldig proefdieren worden gebruikt. Het is dus zeker de moeite waard om op dit gebied proefdiervrije modellen te ontwikkelen.

Haal benauwde proefdieren uit longonderzoek

Met een nieuwe kweektechniek maakt Pieter Hiemstra zijn 3D longmodel wereldwijd efficiënt beschikbaar. Anne van der Does gebruikt deze door Pieter gekweekte cellen in haar long-op-een-chip model en doet daarmee revolutionair proefdiervrij onderzoek.