Wat fantastisch dat je donateur bent!

We stellen je betrokkenheid bij de proefdieren zeer op prijs. Door jouw bijdrage kunnen we investeren in proefdiervrij onderzoek. Zo streven we naar betere resultaten voor mens én dier. Samen met jou bouwen we aan een duurzame toekomst zonder het gebruik van proefdieren. Bedankt!

Debby Weijers
Algemeen Directeur

Onze toekomstplannen

Proefdiervrij ziet zichzelf als de motor achter de ontwikkeling van proefdiervrij onderzoek. De wereld van de wetenschap en technologie ontwikkelt zich razendsnel en nu is het het juiste moment om extra vaart te zetten achter een proefdiervrije wetenschap.

Proefdiervrij bloedvatenonderzoek

Wij willen samen met jullie het proefdiervrij bloedvatenonderzoek van dr. Stephan Huveneers mogelijk maken. Hij bestudeert menselijke bloedvat- cellen en weefsels in het lab. Dit onderzoek levert essentiële informatie op over hart- en vaatziekten. Daarnaast maakt de ontwikkeling van dit nieuwe onderzoeksmodel het gebruik van proefdieren voor onderzoek naar bloedvaten op termijn overbodig. Help je mee?

Even voorstellen

Dr. Stephan Huveneers

Dr. Stephan Huveneers

Groepsleider

‘Het is beter om menselijk materiaal te gebruiken. Als je wilt bestuderen hoe bloedvaten veranderen bij het ouder worden van de mens is het niet logisch om onderzoek te doen op muizen. Muizen leven sowieso veel te kort om dit proces te kunnen bestuderen. Al eerder is een techniek gevonden om bloedvaten te bestuderen. Nu werken we eraan om zowel het menselijke systeem, de bloedsomloop als de hartslag na te bootsen in het lab. Dat doen we met menselijke bloedvaten waardoor het mogelijk is om zo precies mogelijk bloedvatenonderzoek uit te voeren met menselijk materiaal.’

Thijs Riechelmann

Thijs Riechelmann

Voormalig voorzitter van de Raad van Toezicht

‘Als er één onderzoek is dat bewijs levert dat dieren geen goed onderzoeksmodel zijn, dan is het wel het proefdiervrije bloedvatenonderzoek van dr. Stephan Huveneers. Muizen zijn geen mensen, hun bloedvaten bereiken namelijk nooit de leeftijd van de bloedvaten van mensen. Het is dan ook volstrekt onlogisch om muizen te gebruiken als je de veroudering van bloedvaten wilt onderzoeken.’

Meer over dit project

Onderzoek naar werking bloedvaten

Het team van Stephan doet onderzoek naar de werking van bloedvaten. Zij bestuderen hoe bloedvaten hun belangrijke functies uitvoeren zoals het transporteren van bloed zonder dat bloed weglekt in de weefsels. Ook onderzoeken zij hoe bloedvaten reageren op veranderingen in het lichaam bij het ouder worden van de mens. Het vernieuwende aan dit onderzoek is dat geen proefdieren gebruikt worden, maar menselijke cellen en chirurgisch restweefsels die na een operatie beschikbaar zijn gesteld.

Bloedvatenonderzoek vervangt proefdieren

Bloedvaten worden stijver naarmate ze ouder worden. Die verstijving speelt weer een rol bij ontstekingen die op hun beurt hart- en vaatziekten kunnen veroorzaken. Normaal gesproken worden proefmuizen gebruikt in onderzoek naar bloedvaten. Deze muizen krijgen een ontsteking toegediend en vervolgens wordt naar de verspreiding van de ontstekingscellen gekeken. Op dit moment kost onderzoek naar hart- en vaatziekten veel muizen het leven. Met de ontwikkeling van het proefdiervrije bloedvatmodel van Stephan Huveneers worden de functies en de omgeving van een menselijk bloedvat in het lab nagebootst. Op deze manier hoeven geen dieren meer gebruikt te worden. Daarnaast zal het model ook heldere resultaten bieden aan de onderzoekers, waardoor patiënten beter geholpen kunnen worden.

Endotheel cellen

Het onderzoek bestaat uit twee delen; het onderzoek naar de endotheelcellen en het creëren van een kunstmatige bloedsomloop. De endotheelcellen zijn de cellen die een laag vormen aan de binnenkant van een bloedvat. Om meer te weten te komen over de rol en invloed van deze cellen wordt menselijk weefsel gebruikt zoals navelstrengen of stukjes buikvlies. Nadat de bloedvaten uit het weefsel zijn geprepareerd, kijken de onderzoekers vanuit de binnenkant van een bloedvat naar de vaatwand. Met behulp van een speciale microscoop bestudeert het onderzoeksteam de endotheelcellen.

Creëren van kunstmatige bloedsomloop

Om de endotheelcellen zo precies mogelijk te onderzoeken, is het van belang dat deze cellen in de meest natuurlijke situatie worden bekeken. Daarom is Stephan Huveneers samen met zijn team bezig met het ontwikkelen van een model waarbij bloed door een bloedvat wordt gepompt, zodat ze dit proces in levende vaten kunnen bekijken. Door een kunstmatige bloedsomloop te creëren, kunnen zij de endotheelcellen onder de microscoop bekijken terwijl er een bloedstroom langsgaat. Op deze manier krijgen de onderzoekers informatie over de ontwikkeling van hart- en vaatziekten tijdens het verouderingsproces in de mens.

FAQ

Waar komen de cellen vandaan die het team van dr. Stephan Huveneers gebruikt?

Het onderzoeksteam van dr. Stephan Huveneers maakt gebruik van menselijke cellen en chirurgisch restweefsels die na een operatie beschikbaar zijn gekomen.

Welke proefdieren worden vervangen met dit bloedvatmodel?

In bloedvatonderzoek worden vooral muizen gebruikt. Dit proefdiervrije onderzoeksmodel van dr. Stephan Huveneers vervangt dus vooral proefmuizen.

Is er al voortgang te rapporteren in het kader van dit onderzoek?

In 2014 heeft het team een eerste artikel hierover gepubliceerd in Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology. In juni 2016 heeft het team van Stephan resultaten van vervolgonderzoek gepubliceerd in Nature Communications. Hierin beschrijven de onderzoekers dat wanneer er een onbalans is in de mechanische krachten tussen de endotheelcellen, er een soort beschermingsproces van de vaten in gang wordt gezet.

De onderzoeker aan het woord

Dr. Stephan Huveneers
Dr. Stephan Huveneers
Groepsleider

Wat houdt het bloedvatenonderzoek in?

Het team van dr. Stephan Huveneers heeft onderzoek gedaan naar de werking van bloedvaten. Het team deed onderzoek naar de endotheelcellen* en vergaarde informatie om in de toekomst een humane, kunstmatige bloedsomloop te kunnen creëren. Om meer te weten te komen over de rol en invloed van de endotheelcellen gebruikte het team menselijk weefsel zoals navelstrengen of stukjes buikvlies. Nadat de bloedvaten uit het weefsel waren geprepareerd, werden de vaten opgeklapt en keken de onderzoekers vanuit de binnenkant van een bloedvat naar de vaatwand met behulp van een speciale microscoop.

Proefdieren vervangen

Normaal gesproken worden muizen gebruikt in onderzoek naar bloedvaten. Ontstekingsreacties hebben een grote invloed op de werking van bloedvaten. Muizen krijgen dan ook een ontsteking toegediend en vervolgens wordt naar de gevolgen daarvan op de bloedvaten gekeken. Stephan heeft aangetoond dat onderzoek naar de werking van bloedvaten heel goed kan zonder proefdieren. Door gebruik te maken van menselijke cellen en weefsels, heeft het team onderzocht hoe de verschillende cellen in een bloedvat zich gedragen.

Resultaten van het onderzoek

Het project van Stephan en zijn team heeft essentiële informatie opgeleverd over hart- en vaatziekten. Met behulp van nieuwe microscopietechnieken heeft het team letterlijk zichtbaar gemaakt dat de stijfheid van de vaten toeneemt naarmate we ouder worden. Die stijfheid heeft sterke invloed op de endotheelcellen, die aan de binnenkant van het bloedvat zitten. De endotheelcellen geven hierdoor een ontstekingsreactie, die weer kan leiden tot hart- en vaatziekten. Daarnaast is het nu gelukt om zieke en gezonde vaten goed van elkaar te onderscheiden onder de microscoop.

Hoe nu verder?

Het team heeft aangetoond dat de rol van de endotheelcellen van essentieel belang is voor de werking van de bloedvaten. En ze hebben een grote stap gemaakt in het nabootsen van een humane, kunstmatige bloedsomloop. Dit laatste vergt echter nog meer onderzoek. Dit is dan ook precies waar Stephan zich in de toekomst op zal richten.

Bedankt!

Dankzij jullie donaties hebben we dit onderzoek mogelijk kunnen maken. We zijn er nog niet, maar met jullie hulp hebben Stephan en zijn team weer een belangrijke stap gezet naar een proefdiervrije wereld. Ze gebruiken de resultaten van dit onderzoek voor vervolgonderzoek om nog meer te weten te komen over de werking van bloedvaten zónder proefdieren.
Wil je nog veel meer weten over dit mooie onderzoek van Stephan? Lees dan het e-book over dit prachtige project.

* De endotheelcellen zijn de cellen die een barrière laag vormen aan de binnenkant van een bloedvat.

Download E-book

Voor een wereld zonder proefdieren

word donateur of doneer eenmalig