Wat fantastisch dat je donateur bent!

We stellen je betrokkenheid bij de proefdieren zeer op prijs. Door jouw bijdrage kunnen we investeren in proefdiervrij onderzoek. Zo streven we naar betere resultaten voor mens én dier. Samen met jou bouwen we aan een duurzame toekomst zonder het gebruik van proefdieren. Bedankt!

Debby Weijers
Algemeen Directeur

Onze toekomstplannen

Proefdiervrij ziet zichzelf als de motor achter de ontwikkeling van proefdiervrij onderzoek. De wereld van de wetenschap en technologie ontwikkelt zich razendsnel en nu is het het juiste moment om extra vaart te zetten achter een proefdiervrije wetenschap.

Projecten

Meer dan een half miljoen proefdieren te redden. Samen bundelen we onze krachten!

Betere wetenschap zonder proefdieren

De wetenschap ontwikkelt zich razendsnel. Steeds meer wetenschappers zijn druk bezig met het ontwikkelen van proefdiervrij onderzoek. Waarom? Omdat proefdiervrij onderzoek betere en betrouwbaardere resultaten oplevert dan dierproeven. Door samen te werken met wetenschappers en proefdiervrij onderzoek te stimuleren willen wij ervoor zorgen dat onderzoek zonder proefdieren de norm wordt.

Bouw mee aan een proefdiervrije toekomst

Ben jij begaan met het lot van de proefdieren en wil jij samen met ons bouwen aan een toekomst die beter is voor mens en dier? Investeer dan in een van onze projecten!

Laat proefdieren niet stikken

Jaarlijks lijden er talloze cavia's in benauwend astma-onderzoek. Dit klopt niet. Prof. Reinoud Gosens ontwikkelt daarom een innovatief model dat cavia's uit astma-onderzoek haalt. Doneer nu en help mee!

Mini-organen vervangen proefdieren

Wat als medicijnen getest konden worden op imitaties van onze eigen organen? Dan zouden proefdieren overbodig zijn. Dankzij organoids wordt dit mogelijk. Help jij organoids de toekomst proefdiervrij te maken?

#hetkananders

We kiezen steeds meer voor duurzame alternatieven en staan meer stil bij het milieu en dierenwelzijn. Helaas worden de dieren die hun leven geven in onderzoek vaak vergeten. Maar ook voor proefdieren is er een duurzaam alternatief. Doneer nu!

Honderden honden als proefdier

Jaarlijks worden in Nederland 1.016 dierproeven op honden gedaan, met name voor hartonderzoek. Dit kan anders! Dr. Twan de Vries ontwikkelt een proefdiervrij hartspiermodel dat honderden honden in dierproeven kan vervangen. Doneer nu en red een hond!

Red een muis, stop Alzheimer

Alzheimer onderzoek zonder muizen? Het kan! Dr. Wiep Scheper heeft de oplossing: een 3D hersenmodel gebaseerd op menselijke cellen dat proefdieren vervangt. Maar hiervoor hebben we jouw hulp nodig. Doneer nu en red een muis uit Alzheimer onderzoek!

Maak dieren niet “lijdend” in kankeronderzoek

Iedereen zou kanker willen genezen. Helaas is dit niet voor iedereen weg gelegd. Dit geldt ook voor proefdieren. Uitzaaiingen naar het bot komen bij muizen niet voor, ze worden ziek gemaakt. Vaak zijn de proefmuizen onbruikbaar en worden gedood.

Haal benauwde proefdieren uit longonderzoek

Met een nieuwe kweektechniek maakt Pieter Hiemstra zijn 3D longmodel wereldwijd efficiënt beschikbaar. Anne van der Does gebruikt deze door Pieter gekweekte cellen in haar long-op-een-chip model en doet daarmee revolutionair proefdiervrij onderzoek.

VitalTissue: wetenschappelijk onderzoek kan menselijker

VitalTissue is een logistiek netwerk tussen ziekenhuizen en onderzoekers. Restweefsel dat nu na een operatie wordt weggegooid, komt via VitalTissue beschikbaar voor onderzoekers. Op menselijk weefsel kunnen zij meer en beter onderzoek doen.

Wiskunde vervangt proefdieren in brandwondenonderzoek

Het eerste project in de samenwerking met de Nederlandse Brandwonden Stichting is het onderzoek van dr. ir. Fred Vermolen van de TU Delft. Fred doet onderzoek naar de complicaties van brandwonden. Hij gebruikt geen proefdieren, maar...

Proefdiervrij model in strijd tegen slokdarmkanker

Ratten eten andere dingen dan mensen, daarom is hun spijsvertering anders. Om humaan slokdarm-onderzoek op ratten te kunnen doen, worden de dieren geopereerd. Veel ratten overleven deze operatie niet. Prof. Peppelenbosch bewijst dat het anders kan!

Gezondere baby’s zonder dierproeven

Prof. Aldert Piersma voegt kennis uit verschillende wetenschappen samen. Zo wil hij nieuw onderzoek mogelijk maken waardoor risico’s van chemicaliën op ongeboren baby'’s beter in kaart worden gebracht. Dit onderzoek kan in de toekomst enorme aantallen proefdieren vervangen!

Virusonderzoek zonder proefdieren – Let’s go viral

Uit gewoonte worden voor virusonderzoek nog veel proefdieren gebruikt. En dat terwijl het virus bij muizen veel te snel wordt afgebroken en bij apen alle dieren geïnfecteerd raken, wat bij mensen nooit gebeurt. Help dr. Katja Wolthers in de

Onderzoek naar haarvaatjes kan zonder proefdieren

Voor een goede werkende bloedsomloop moeten onze haarvaatjes gezond zijn. Als deze vaatjes beschadigd raken kunnen we ziek worden. Dit willen we tegengaan met medicijnen, maar voor het testen van 1 stof zijn 5.000 proefdieren nodig. Dit kan anders!

Zeg nee tegen de plofmuis!

Leverziekten zijn erg complex en vormen een steeds groter probleem voor de volksgezondheid. Daarom ontwikkelt prof. Peter Olinga leverplakjes-op-een-chip. Dit model is gebaseerd op menselijk materiaal en vervangt veel proefdieren in leveronderzoek. Zorg dat deze chip er komt!

Living Biobank spaart duizenden proefdieren

Onderzoekers werken hard aan de ontwikkeling van een revolutionair onderzoeksmodel: organoids! Dit model is opgebouwd uit menselijk weefsel en kan duizenden proefdieren redden. Samen zorgen we ervoor dat dit model er komt. Help je mee?

Huisdier doneren aan de wetenschap

Als je huisdier overlijdt is dat een droeve gebeurtenis. Helaas zullen alle huisdiereigenaren hier een keer mee te maken krijgen. Toch is het een mooi idee dat jouw overleden huisdier een proefdier kan redden. Het dierdonorcodicil maakt dit mogelijk!

Plastinaten – –onderwijs zonder proefdieren

Om goede dierenartsen te worden moeten studenten diergeneeskunde oefenen op dieren. Vroeger werden hiervoor proefdieren gedood. Doordat overleden huisdieren geplastineerd kunnen worden is dat nu niet meer nodig! Deze techniek vervangt proefdieren in het onderwijs!

Onze partners

Voor een wereld zonder proefdieren

word donateur of doneer eenmalig